Reisebrev fra Sommarlandfestivalen i Bø i Telemark

I juni tok Lambertseter skolenes kor turen Sommarlandfestivalen i Bø i Telemark for 4. gang, og kan melde at det denne gangen var ekstra stas! Men neste år vil de gjerne ha med flere kor!

Dirigent og leder for koret, Lisbeth Adamson, forteller om turen:
– Vi var en fin gjeng fra koret som satte oss på toget fra Oslo til Bø fredag 16. juni. I år var det ekstra stas å komme til Bø, da Garden var med på åpningen av festivalen! Vanligvis har vi marsjert til torget til åpningen av festivalen, men i år gikk vi til idrettsbanen i Bø. Vi er jo vant til å marsjere og gå pent i 17. mai tog, så vi underholdt med litt hopp og sprett, som vi også pleier å gjøre når vi går.

– Etter innmarsj fikk vi sitte på orkesterplass å se på oppvisning av Garden, og det var kjempegøy! Så var det opp på scenen til åpningsseremoni med over tusen korpsdeltakere. Vi sto ved ordføreren og noen fra det andre koret,Seltin, som er fra Bø.

Seminar, sosialt og sommarland
– Lørdag var det korseminar mi Bø kirke sammen med Seltin. Så var det konsert etterpå med det korene hadde øvd inn, sammen med to korps, et strykeorkester og et blokkfløyteensemble. Etterpå bar det i flokk og følge ned til middag på i Gulbring kulturhus for diskotek og annen underholdning.

– Søndagen morgen gikk med til  bading og lunsj i Bø Sommarland, før det var klart for avslutningssermoni. Da marsjerer vi igjennom hele Sommarland, før det hele avsluttes ved scenen der.

Vil ha flere kor!
– Det var en fornøyd korgjeng som ankom Oslo S søndag kveld! Men vi var det eneste tilreisende koret. Det andre koret kommer fra Bø, og vi har vært sammen med dem hver gang vi har vært med. Det er alltid hyggelig å møtes! Men dette er jo en festival for både kor, korps, ensembler og orkester, så enda flere kor hadde vært veldig hyggelig.

 

Mentorordning for barnekordirigenter

Mentorordning for barnekordirigenter!

Fra høsten 2017 starter Koralliansen en mentorordning for kordirigenter i hele landet! Ung Kirkesang og Ung i Kor har i den forbindelse laget en mentorordning spesielt for barnekordirigenter.

Du kan nå søke om å få være med på denne ordningen sammen med et barnekor som du dirigerer. Ordningen er økonomisk støttet av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det er en egenandel på 5000,- kroner som det er naturlig at koret ditt dekker. Søknaden er forpliktende, så før du søker må du avklare med koret ditt at de dekker denne egenandelen. Blant de som søker blir det valgt ut fire dirigenter.

Ung kirkesang og Ung i Kor gjennomfører mentorording for barnekordirigenter to steder i landet, nemlig i Oslo/Akershus, og i Stavanger og omegn.

Besøk http://www.koralliansen.no for å lese mer om mentorordningen eller andre kurs koralliansen gjennomfører.

Ung i Kor er arrangør for mentorordningen som skal være i Oslo og Akershus!

Her vil fire dirigenter vil få muligheten til å bli fulgt opp av Linn Andrea Fuglseth gjennom et år. Linn Andrea jobber som dirigent for Bolteløkka jentekor, i tillegg til å være en mye brukt instruktør på kurs og festivaler. Hun ble i 2014 kåret til Årets barnekordirigent av Ung i Kor.

LES MER OM MENTORORDNINGEN FOR BARNEKOR HER

Nybakt styre med høge ambisjonar

Helga 1.-3. september hadde Ung i Kor sitt nye sentralstyre, samt tilsette i sentralleddet, møtehelg på Sørmarka konferansesenter. Det nye styre møttest for andre gong etter landsmøtet i april, og sparka for alvor i gang arbeidet med satsingsområda i arbeidsprogrammet som blei vedteke der.

Nytt styre i Ung i Kor. F.v: Henrik Sand Dagfinrud, Tore Kloster, styreleiar Inga Sandve, nestleiar Lisa Ingdal, Sofie Hofseth og Sigmund Bjørnhaug.

Det var 21.-23. april landsmøtet for Ung i Kor 2017 blei gjennomført. Derifrå gjekk tillitsvalde, tilsette og andre medlemmar med eit nytt, friskt arbeidsprogram og ikkje minst eit nybakt styre. 1.-3. september hadde dette styret si andre samling etter landsmøtet og sette for alvor i gang med dei fire satsingsområda som blei vedteke for styreperioda 2017-2019.

I det vedteke arbeidsprogrammet (sjå lenkje til dette her (.pdf)) for 2017-2019 er det satsingsområda “Korsanger”, “Dirigent”, “Komponist” og “Organisasjon” som utmerkar seg. Soleis har landsmøtet vedteke ei satsing som skal vise omsyn til heile økosystemet som omfavnar virket til Ung i Kor som organisasjon.

Styremøte ved Sørmarka konferansehotell.

Under dei einskilde satsingsområda er der fleire konkrete tiltak og prosjekt som er representert, og som det nye styret, saman med administrasjonen, vil gå gjennom grundig i tida som kjem. Dette gjeld prosjekt som t.d. Norges Ungdomskor, Barn Synger og opplæringsprogrammet for unge medlemmar, UKO.

I tillegg til eit blikk på nye og gamle prosjekt, vil det nye styret, med styreleiar Inga Sandve i spissen, også ta føre seg ein full gjennomgang av organisasjonen. I ei tid med stadig meir uføreseielege rammeverk for drift, der frivillige organisasjonar i stor grad halsar etter kortsiktige prosjektmidlar, er det alltid relevant å vurdere og evaluere korleis vi organiserer oss.

På styremøtet, som blei heldt ved Sørmarka konferansehotell i Enebakk, gjekk det nye styret friskt i gang med arbeidet knyta til alle desse satsingsområda, og Ung i Kor sine medlemmar og følgarar har mykje spennande i vente dei neste to åra!

Kreativ idémyldring rundt sentrale satsingsområder.