Gunvor Bleiklie er Årets barnekordirigent 2016

Ung i Kor har tildelt prisen for Årets barnekordirigent til Gunvor Bleiklie. Prisen ble utdelt under åpningskonserten av Norbusangfestivalen 2017.

Prisvinner Gunvor Bleiklie sammen med sitt eget kor, Kirkevoll skolekor.

Prisen for Årets barnekordirigent 2016 er tildelt Gunvor Bleiklie for hennes langvarige innsats i Kirkevoll skolekor. Prisen er på kr 25.000, sammen med et håndfast bevis i form av en skulptur. Den fullstendige begrunnelsen fra styret til Ung i Kor kan du lese her:

“Ung i Kor ønsker å gi utmerkelsen Årets Barnekordirigent 2016 til Gunvor Bleiklie, som i over 30 år har arbeidet målrettet for å bygge og videreutvikle Kirkevoll skolekor.

Kirkevoll skolekor har siden oppstarten på 50-tallet vært et aktivt og levende kor i Bergen og har hele tiden vært engasjert i arbeidet for å fremme organisering og samarbeid i barne- og ungdomskormiljøet i byen og regionen. Koret har i dag ca. 60 medlemmer og er delt inn i et aspirantkor og et skolekor. Koret har hatt en rekke prestisjefylte oppdrag og arrangementer knyttet til blant annet Musikkselskapet Harmonien, Festspillene i Bergen, Den Nationale Scene og Hordaland Teater. Koret har alltid holdt høy kvalitet og vært regnet som et av de fremste skolekorene i regionen. Skolekoret har i 2017 60-årsjubileum.

Prisvinner Gunvor Bleiklie og styreleder i Ung i Kor, Inga Sandve.

Koret har under Bleiklies ledelse vært en aktiv bidragsyter til det viktige organisasjonsarbeidet som er gjort for barne- og ungdomskor på Vestlandet. Kirkevoll skolekor er en sentral aktør i Ung i Kor – Vest, som har utviklet seg til en sterk og stabil organisasjon for barne- og ungdomskorbevegelsen på Vestlandet. Dette ville vært vanskelig uten “spydspissene” i regionen vår som Kirkevoll skolekor kanskje er vårt fremste eksempel på.

Bleiklie overtok som dirigent for skolekoret i 1992 etter å ha ledet aspirantkoret siden 1985. Bleiklie har også opprettet et kor for korister som er ferdig ved Kirkevoll men fortsatt har ønsket å synge, ungdomskoret.

Bleiklie er et utmerket eksempel på hva man kan oppnå med et stabilt og målrettet arbeid over lang tid. Hun har en enorm faglig tyngde i sitt korarbeid og hennes trygghet og erfaring smitter over på både små og store korister. Hun har vært en stabil leder med god innsikt gjennom mange år, med skiftende styrer og stadig fornyelse i medlemsmassen. Hun krever mye av sangerne, og koret holder på denne måten sin høye kvalitet og anseelse. Hennes bidrag til musikkinteressen og korinteressen rundt Kirkevoll Skole er uvurderlig og det er vanskelig å se for seg hvordan skolen og nærmiljøet hadde sett ut uten koret og Bleiklies store innsats.”

Nasjonalt dirigentkurs for ungdom

8.-12.august 2017 inviterer Ung i Kor og Koralliansen til nasjonalt dirigentkurs for ungdom på Kongshaug musikkgymnas på Os utenfor Bergen. Kurset retter seg mot ungdom i alderen 16-26 år. Det kreves ingen forkunnskaper som dirigent, men det anbefales noe grunnleggende notekunnskaper og erfaring som korsanger.

Dirigentsommerkurset er et intensivt innføringskurs i kordireksjon, med et omfang på 32 timer.

Dirigentsommerkurset vil blant annet inneholde temaer som:

 • Slagteknikk
 • Oppvarmingsmetodikk
 • Innstuderingsmetodikk
 • Musikkteori
 • Gehørtrening

Ved fullført kurs skal kursdeltakeren

 • Beherske grunnlegende takteringsfigurer
 • Beherske dirigeringsteknikker som enkle innsatser, avslag, fermater, dynamikk
 • Kunne gjennomføre oppvarming av kor
 • Kunne innstudere enkelt repertoar

Det gjennomføres en praktisk prøve på slutten av kurset. Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant. Kurset regnes som “modul 1 Ung” i Koralliansens kurs for kordirigenter. Etter gjennomført modul 1 kan kurdeltakeren gå videre med modul 2 senere.

Hovedinstruktør for dirigentkurset er sanger og dirigent Tore Kloster. Tore har holdt flere dirigentkurs for ungdom tidligere og har lang erfaring som kordirigent og korsanger. Han dirigerer blant annet Sankta Sunniva Kammerkor og Kammerkoret GNEIS.

Dirigentsommerkurset arrangeres parallelt med SommerSangUka, et sommerkurs for unge korsangere. Noe av undervisningen i dirigentkurset vil foregå sammen med deltakerne på SommerSangUka. Norges ungdomskor vil også besøke Dirigentsommerkurset og deltakerne vil få observere hvordan disse jobber.

Dirigentsommerkuset starter 8. august kl.14 og avsluttes med felles avslutningskonsert 12. august kl.14 sammen med SommerSangUka.

Dirigentsommerkurset for ungdom koster kr. 2500,- Deltakerne kan få refundert inntil kr. 1500 i reiseutgifter mot å framlegge kvittering. Det refunderes kun rimelig og nødvendig transport som buss, tog og fly. Det gis ikke refusjon for bruk av egen bil eller taxi. Ta kontakt om du lurer på hvordan du kan komme deg enklest mulig til Os.

Dirigentsommerkurset er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat i 2/3-mannsrom.

Påmeldingsfrist for Dirigentsommerkurset er 20.juni 2017. Det er åpent for videre påmelding.

Arrangør av Dirigentsommerkurset og SommerSangUka 2017 er Ung i Kor – Vest.

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Ung i Kor – Vest er ikke bemannet i perioden 23.06-01.08. Henvendelser vil bli besvart etter dette.

Norges Ungdomskor i London

NUK-året 2017 er i gang, og det for dei 40 songarane i koret blei det ein pangstart. Den første samlinga til korets nye dirigent, Yuval Weinberg, gjekk føre seg i samband med International Youth Choir Festival i London.

Norges Ungdomskor heldt ein liten konsert utan for Royal Festival Hall måndag 17. april.

For 40 av Norges beste unge korsongarar blei påskeferien lagt til International Youth Choir Festival i London. Med øvingar og tilhald ved Tonbridge School sør for byen og konsertar i Royal Albert Hall og Royal Festival Hall, saman med sju andre ungdomskor frå fire kontintent, blei det ei vårsamling utanom det vanlege for det jubilerande nasjonalungdomskoret.

Tonbridge School gav gode tilhøve for øving, som du kan sjå i denne enkle vidoen frå andre øvingsdag:

Frank Havrøy: Bysjan, bysjan lite bån

Gode tilhøve for øving ved Tonbridge School, medan vi førebur oss for storarta arrangement komande helg under International Youth Choir Festival 2017. Før konserten i Royal Albert Hall tek vi i morgon turen til London for å besøke BBC Radio 3: In Tune. Vi går på lufta om lag kl 17.30 norsk tid. Og om du er i London kan du høyre ein smakebit av helgas repertoar ved KFUK-hjemmet i London kl 17!

Opslået af Norges Ungdomskor på 12. april 2017

 

Før vegen gjekk til Royal Albert Hall bidrog koret til promotering av festivalen gjennom eit besøk til radioprogrammet In Tune på BBC 3. Programmet er tilgjengelig på BBC sine nettsider fram til 13. mai. Du kan lytte til Norges Ungdomskor på BBC her!

I tillegg til dette blei det gitt ein enkel konsert ved det norske KFUK-hjemmet i London. På påskeaftan kom den store dagen med ei feiring av kormusikk frå heile verda i Royal Albert Hall. Her deltok kor frå Indonesia, Hong Kong, Israel, Latvia, Boston, Sør-Afrika og Boston i tillegg til Norges Ungdomskor. Ein DVD med konserten er tilgjengeleg for sal, og du kan kontakte Ung i Kor om du er interessert!

Før opphaldet blei avslutta med felles konsert i Royal Festival Hall måndag 17. april besøkte også koret den norske Sjømannskirka i London, for å bidra under påskedagsgudsteneste. Du kan sjå ein snutt frå besøket her:

Flott å få besøk av koret til Sjømannskirken i morges. Lykke til videre og velkommen igjen!

Opslået af Paul Gobey på 16. april 2017

 

Den 3. august dreg koret til Bodø for å setje i gang sin norgesturné over 14 dagar. Følg med her og på korets Facebookside for meir informasjon om dette framover!

Det vert også storslagent 30-årsfeiring for Norges Ungdomskor i Oslo, 21. oktober 2017. Alle tidlegare songarar og dirigentar er velkomne til å delta. Les meir og meld deg på via korets nettsider!

Inga Sandve er ny styreleiar i Ung i Kor

 

Ung i Kor heldt sitt landsmøte 21.-23. april hjå Folkets hus i Bodø. Der blei det valt eit nytt sentralstyre med Inga Sandve som ny styreleiar.

Inga Sandve er ny styreleiar i Ung i Kor.

Der var lite dramatikk over Ung i Kor sitt landsmøte 2017. Medlemmar, tillitsvalde og tilsette frå heile landet gjekk gjennom perioda 2015-2017 og samla seg om planar og satsingsområde for perioda 2017-2019.

Rekruttering- og inkluderingsprosjektet Barn Synger blei vedteke som ei nasjonal satsing, og gjennom perioda skal alle regionar i organisasjonen sjå nærmare på moglegheiter for å styrke barne- og ungdomskortilbodet i heile landet.

Som vanleg blei det markert at nok eit UKO-kull har avslutta si periode under landsmøtet. UKO-kullet 2015-2017 gav ei helsing til landsmøtet, og ser fram til nye engasjement både regionalt og nasjonalt i organisasjonen. UKO-kullet 2017-2019 hadde si første samling i samband med landsmøtet, og skal lære mykje om både Ung i Kor og organisasjons- og kulturlivet i Noreg dei neste to åra.

Eit nytt sentralstyre blei valt, med Inga Sandve i spissen. Sandve har vore styremedlem i Ung i Kor i perioda 2015-2017, og har i tillegg vore styreleiar i Ung i Kor Oslo sidan . Ho har dirigert fleire barnekor i Oslo sidan 2008, og er nyleg tilsett som dagleg leiar for Foreningen norske kordirigenter, FONOKO. I tillegg blei følgande representantar valt inn til sentralstyret for perioda 2017-2019:

UKO-kullet 2015-2017 takka for seg.

 • Lisa Ingdal, nestleiar

Styremedlemmar:

 • Tore Kloster
 • Sigmund Bjørnhaug
 • Henrik Sand Dagfinrud
 • Sofie Justad Hofseth

Vararepresentantar:

 • Frida Ekerhovd
 • Ingrid R. Robinson
 • Aksel Tollåli

Flott konsert ved m.a. Nordnorsk Ungdomsmannskor i Bodø domkirke.

 

Som seg hør og bør blei landsmøtet avslutta med deltaking på ein konsert. I samband med Bodø Internasjonale Orgelfestival deltok songarar frå Nordnorsk Ungdomsmannskor på framføringa av Faurés Requiem, saman med NOSO, Bodø domkirkes guttekor, Bodø domkirkes ungdomskor og musikklinjekoret på Bodø Vgs. Det heile gjekk føre seg i Bodø domkirke. Fantastisk lyd i flotte omgjevnadar!