Julehelsing frå Ung i Kor 2016

Eit nytt korår er over og vi i Ung i Kor vil med dette sende ut årets julehelsing til alle våre medlemmar. Vi er stolte av å representere nesten 300 medlemskor og 10 000 fantastiske, unge sangarar over heile Noreg!

Norges Ungdomskor tek eit avbrekk ved fjorden under Hardanger musikkfest 2016.

2016 har vore eit godt år for Ung i Kor. Alle dei norske kororganisasjonane er samla og samarbeidar gjennom forumet Koralliansen, og for andre gang er denne samanslutninga med oss når vi arrangerer dirigentsamling i Stjørdal 13.-15. januar 2017. Der vil vi også annonsere vinnaren av prisen Årets barnekordirigent 2016! Fjorårets vinnar blei engasjerte og dyktige Kristin Vold Nese.

Elles har representantar for organisasjonen delteke på mange spennande arrangement i inn- og utland, frå barnekorstevne i Skogn til det europeiske korforbundet, Europa Choral Associaton – Europa Cantat, si generalforsamling og konferanse i Utrecht, Nederland. Vi er også godt i gang med det nasjonale pilotprosjektet knyta til Barn Synger med aktivitet i Bergen og Oslo i tillegg til tre asylmottak. De kan lese meir om prosjektet på barnsynger.no.

2017 blir eit særskild aktivt og innhaldsrikt år for oss. Etter nemnte dirigentsamling i januar går det raskt mot byrjinga av Norges Ungdomskor sitt 30-års jubileumsår, med konsert i Royal Albert Hall i London, ettefulgt av ein Norgesturné i august og storstilt jubileumsfeiring med tidlegare sangarar og dirigentar i oktober. Les meir om alt dette på norgesungdomskor.no!

Den mest sentrale hendinga for alle våre medlemmar er landsmøtet som i 2017 arrangerast i Bodø 21.-13 april. Det skjer parallelt med Bodø Internasjonale orgelfestiva, der er Ung i Kor Nord sitt prosjekt Nordnorsk Ungdomsmannskor skal ha konsert. Alle våre medlemmar kan vere med å stake ut kursen for organisasjonen vidare gjennom sine regionar, anten det er Nord, Midt, Vest, SørØst eller Oslo.

Alle våre regionar vil også som vanleg arrangere korsommarskular, kurs og helgesamlingar i løpet av året. Hald deg oppdatert på Facebook på din region for å henge med! Ung i Kor – Vest får eit særskild aktivt år når dei arrangerer den store, nordiske barnekorfestivalen Norbusang i Os! De kan følge med på kva som vil skje der på norbusang.org.

Hugs å sende årsrapporten før 1. mars for å få støtte! Dette gjer de for å få tildelt Frifond og momskompensasjon når hausten kjem. Frist for årsrapporten er 1. mars (NB! Kor i Oslo må rapportere før 15. februar!). Allereie før årsskiftet lyt de oppdatere medlemsregisteret.

Det går mot jul, og vi tek stadig i mot informasjon om konsertar de held over heile landet. Barne- og ungdomskor er ein heilt sentral del av julefeiringa og vi synleggjer dette gjennom publisering av konsertane i våre kanalar fortlaupande. Takk for at de kjem med fantastiske bidrag til julestemning til glede for alle i heile Noreg!

Frå alle oss i Ung i Kor,

GOD JUL!

Månedens korpyramide!

Månedens kor i desember er en liten pyramide: Edvard Grieg Ungdomskor, Bergen Guttekor og Bergen Pikekor med tilhørende aspirantkor. Her kan du lære litt mer om hvordan de er organisert, og deres egen utviklingsstrategi!

Bergen Guttekor og Aspirantkor, Bergen Pikekor og «Spirene», Edvard Grieg Ungdomskor (alle i Ung i Kor) samt Edvard Grieg kor i aksjon under ledelse av dirigent Håkon Matti Skrede.

Bergen Guttekor startet opp i 2008 på initiativ fra Håkon Matti Skrede som også er korets dirigent. Bergen Pikekor ble etablert i 2010, og begge korene har egne aspirantkor.  Korene har fra starten av hatt organisatorisk tilknytning til Ung i Kor, mens den profilmessige tilknytningen er rettet mot koraktivitetene i Grieghallen, med institusjoner som Bergen Nasjonale Opera, Bergen Filharmoniske Orkester og Festspillene i Bergen som faste partere. Fra 2017 utvider vi med enda et aspirankor, samt formaliserer samarbeidsstrukturen med Edvard Grieg Kor som det faglige øverste leddet i vår utviklingsstrategi. Se vedlagte bilde!

Komplett struktur
Edvard Grieg Kor har bygget en komplett struktur for sangundervisning og talentutvikling på alle aldersnivåer gjennom å integrere flere barnekor i sin virksomhet. Slik gis korsangere muligheter til å utvikle seg trinn for trinn fra barn til voksen amatørkorist eller profesjonell sanger.

EDVARD GRIEG UNGDOMSKOR er et nasjonalt tilbud til 32 unge sangere basert på prøvesang. Aktivtiteten inkluderer sommerakademiet, deltakelse på større opera – og orkesterproduksjoner, samt opplæring fra våre profesjonelle sangere.

ASPIRANT, GUTTE – OG PIKEKORENE består av totalt 5 kor i Bergen. I løpet av 2017 vi vil utvide nedslagsfeltet vårt og også knytte til oss kor ved kulturskoler i Hordaland

Alle korene synger sammen under vår årlig julekonsert I Bergen Domkirke. I 2015 sang Edvard Grieg kor med ungdoms- og barnekor 40 konserter for 32.000 publikummere.

UNGE STEMMERet talentutviklingsprogram som også inngår i et internajsonalt partnerskap med Royal Northern College i Manchester (The Platform). Våre partnere inkluderer BBC Philharmpnic, Royal Liverpool Philharminic Orchestra, Stuttgart Opera Studio m.fl.

Fra Førde til London
Både gutte- og pikekoret har ukentlige øvelser, med felles vår- og høstkonserter i tillegg til årlig julekonsert sammen med Edvard Grieg kor. Utover denne aktiviteten kommer medvirkning i  produksjoner i regi av operaen og orkesteret (bl.a. Otello som settes opp i slutten av 2017). Borteseminarer er populære og de seneste årene har korene vært på idylliske Hestviken på Varaldsøy en helg i august. I 2017 skal guttekoret samarbeide med Førde Gutekor og planlegger tur til London.

Her kan du se pyramiden! (.pdf)

– Min sangstemme er ikke alltid fantastisk, men den er heldigvis foranderlig.

Liv Astrid Dahl har fått støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor. Her forteller hun om hva hun har gjort og hva hun har lært.

Sangstemmen er et fantastisk instrument, unikt, sammensatt og foranderlig. Min sangstemme er ikke alltid fantastisk, men den er heldigvis foranderlig.

Jeg har sunget mesteparten av livet, helt fra da jeg var for ung til å starte i barnekor, til i dag hvor jeg jobber som sanger og dirigent. Mitt mot, den gangen, til å trosse en aldersgrense eller mitt nåværende ønske om å være i konstant utvikling er et resultat av et grunnleggende behov for å synge. En sangpedagog sa nylig til meg at jeg «har en stemme som vil synge». Takk og lov, tenk om jeg hadde hatt en stemme som ikke ville synge! Er noen født med en stemme som ikke vil synge, eller er det et resultat av en uheldig utvikling? Jeg tror at alle barn har stemmer som vil synge, og vi må gi dem muligheten.

I mitt arbeid med barn har jeg oppdaget deres enorme evne til å herme. Og da snakker jeg ikke om å synge «bæ, bæ, lille lam» fordi jeg sang «bæ, bæ, lille lam», men om å gjenskape eksakt den lyden jeg lagde, med dens karakter, fylde og presisjon. Mine beste arbeidsøkter er når jeg improviserer ulike lyder, med variasjon i både tonehøyde, lydstyrke, artikulasjon og affekt. Barna oppfatter de minste nyanser! Og de er ivrige på å vise meg hvor gode ører de har. Jeg er imponert over hvor gode de er, og nyter muligheten til å skape kontraster, og å overføre det til musikken vi skal lære. Koret gir meg en effektiv musikalsk tilbakemelding når de hermer så presist. Men hva da når barnestemmene synger klemt eller falskt? Kan også det være et speilbilde av meg selv?

Man skulle kanskje tro at man tar sangtimer for sin egen del, men det er ikke hele sannheten. Noen ganger er det viktig å ta sangtimer for andres del. Som dirigent er jeg svært opptatt av at korsangerne mine skal synge bra, og jeg har mye fokus på sangteknikk. I arbeidet med å utvikle sangteknikken bruker jeg av og til ord for å beskrive hva som skjer fysisk, og abstrakte bilder, for å hjelpe sangerne til å bli kjent med sitt eget instrument (tilpasset målgruppen). Men jeg kommer stadig tilbake til at å foresynge er mest effektivt på både tid og kvalitet (uavhengig av målgruppe). Skal jeg være et forbilde, må jeg være et godt forbilde. Derfor kreves det at også jeg er en god sanger, en sannhet jeg minner meg selv på med jevne mellomrom.

Fordi sangstemmen er et foranderlig instrument, er det viktig å jobbe kontinuerlig med den. Det hjelper ikke å skjule seg bak de sangtimene man tok for fem år siden. Sangtimer er ferskvare. Fordi sangere eier et instrument som vi selv verken kan se eller høre utenfra, er vi avhengig av å ha noen som kan høre for oss. I mitt tilfelle er det veldig ofte et kor som står og gjør sitt beste i å herme. Men av og til burde det være en sangpedagog som kan gi meg konstruktiv tilbakemelding. Så vil jeg kanskje litt sjeldnere møte meg selv i døra når koret synger med flat klang.

Takk til Ung i kor for støtte til å utvikle min foranderlige stemme, slik at sangerne i korene mine kan beholde sin evne til å ville synge.

Liv Astrid Dahl

Stilles det noen krav til kordirigenten sin stemme?

Dirigent Natalia Eliseeva har fått støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor. Her forteller hun om hva hun har gjort og hva hun har lært:

– Natalia, vi vil synge noe av Marcus og Martinus!

– Ja, og så fra Melodi Grand prix!

– Og vi vil synge Panis Angelicus!

– Og jeg vil også synge solo!

En gjeng på nesten 40 barn kommer løpende til skolens teatersalen for å få gleden av å synge sammen i kor. Og jeg som er en kordirigent til denne morsomme gjengen vil gjerne tilfredsstille alle repertoarønsker selv om det kan være utfordrende både med tanke på å skaffe noter/tekster/playback og ikke minst å lære barn å synge i forskjellige musikksjangre.Stemmebruk i barnekoret er et omfattende tema for kordirigenter: Hvordan man skal varme opp barnas stemme? Hvordan man skal ta være på den for å unngå skader? Hvordan utvikle omfang og styrke på en stemme?

Men stilles det noen krav til kordirigenten sin stemme?
Hvis en kordirigent vil instruere barna i en sang fra f.eks. Marcus og Martinus sitt repertoar og synger den for unge korsangere med en “operastemme” – da vil barna reagere fort på det! Jeg fant ut at moderne kordirigent bør kunne veksle mellom klassisk, pop, jazz og folke tradisjonell måte å synge på for å være allsidig med tanke på repertoar.

Da var løsningen å ta sangundervisning hos en kunnskapsrik og allsidig sangpedagog som underviser også i fag Stemmebruk og fysiologi ved Norges musikkhøgskole.

På sangtimene har jeg lært å bruke stemmen min på forskjellige måter: Synge lyst, mørkt, lett, med vibrato, uten vibrato, med overtoner, på en naturlig (tale nært) måte og på en kultivert (kunstig?) måte, for å kunne tilpasse stemmen min i forskjellige musikksjangre. Vi har snakket om stemmens fysiologi og tegnet mekanismer på hvordan vi lager en eller annen type lyd.

Vi utforsket stemmen min og sang litt pop-, litt klassisk- og litt jazzrepertoar. Det var veldig motiverende, spennende, interessant og gøy! Jeg fikk en stor utbytte av sangtimene og gleder meg til å komme med nytt budskap til unge korister og øke sangkvalitet og trivsel i barnekor!

Jeg takker med dette Ung i Kor for støtten jeg har fått.

– Natalia Eliseeva

VinterSangHelgen – Vest

21-22.januar 2017 inviterer Ung i Kor – Vest til VinterSangHelgen på Liljevatnet skole på Fjell, utenfor Bergen. Samlingen er for ungdom fra 7. klasse og ut videregående. Samlingen er åpen for både kor og individuelle deltakere.

fjell2017

Fra SommerSangUka 2016

 

Tema for VinterSangHelgen vil knytte seg opp til Norbusangfestivalen i mai, men VinterSangHelgen står godt for seg selv også om du ikke skal delta på Norbusang. Deltakerne på VinterSangHelgen vil bli invitert til å synge på åpningssarrangementet på Norbusangfestivalen. Gjennom helgen vil deltakerne fordype seg i et lite knippe flotte sanger. I tillegg til å jobbe med syngingen vil det også være noe fokus på det sceniske uttrykket.

Vi ønsker særlig velkommen ungdom som deltok på SommerSangUka 2016 og vil møte deltakere derfra igjen. Vi håper på mange deltakere fra SommerSangUka så vi får et lite “reunion” på VinterSangHelgen! Vi ser for tiden en veldig god utvikling og sammensveising av ungdommer i organisasjonen vår som er veldig positivt. Vi er derfor glade for å kunne tilby et slikt “ungdomstreff” i løpet av vinteren også i år.

Instruktører på samlingen er Åshild Eriksen som vi kjenner godt fra Fjell kulturskulekor og SommerSangUka. Hun vil også ha med seg pianist og knytte til seg andre “instruktørkrefter”. Dirigenter for kor som deltar oppfordres til å være med hele helgen og inngå i samarbeid med Åshild om gjennomføringen av helgen.

Timeplan:
Lørdag 21.januar: kl. 10-17.30
Søndag 22.januar: kl. 10-15.30 (konsert kl. 14.30)

Pris: 250,- per person (inkluderer overnatting lør.-søn. på skolen (klasserom), lunch og kvelds lør., frokost og lunch søn.), deltakerne ordner selv transport til og fra Fjell. Vi oppfordrer kor som deltar til å ha med seg minst en voksen som kan være med begge dagene og hjelpe til der det trengs.

VinterSangHelgen arrangeres i samarbeid med Fjell Kulturskulekor. Takk til dem som gjør det mulig å gjennomføre arrangementet!

Påmelding og spørsmål til: vest@ungikor.no

Påmeldingsfrist 10. januar 2017