Hvorfor etter hvorfor i Taiwan og Korea

Thomas Caplin er dirigent for vårt medlemskor Defrost Youth Choir. Han har tatt med koret på turné i Taiwan og Korea. I tillegg har han, med støtte fra Ung i Kor, gjort intervjuer for å lære mer om kortradisjonen i begge land. I dette reisebrevet diskuterer Caplin skilnadar mellom kortradisjonen i desse landa og vår eigen. 

Thomas Caplin.

Thomas Caplin.

Jeg har i sommer vært på en konsertturné med Defrost Youth Choir 16 dager. Vi gav i alt 10 konserter i både Taiwan og Korea.

Taiwan

Jeg fikk også anIedning å intervjue tre personer på Taiwan – Miss Hong som er hovedlærer i korledelse på Universitetet i Hsinschu og to av hennes studenter. I Taiwan er barnekorvirksomheten fordelt på tre segment – kirkekor, samfunnskor (som de fleste kor i Norge) og skolekor. Av disse så er det skolekorene som har de fleste korene. De aller fleste grunnskolene har ett eller to kor, og hvert år så arrangeres det nasjonale konkurranser mellom disse skolene. På mitt spørsmål om hvorfor kom det først et svar at regjeringen vil støtte barnekorvirksomheten nasjonalt ved å arrangere disse konkurransene. På ny spurte jeg hvorfor og da kom det et annet svar: At ved å arrangere disse konkurransene så gir man skinn av å satse på barn og sang, men at det egentlig bare er en staffasje. For meg var det naturlig å følge opp et hvert «hvorfor»-spørsmål med et nytt «hvorfor».

For oss i Norge er det jo et tema hvorvidt man skal utsette barn for denne typen av systematiserte konkurranser – noe man for øvrig også ser i mange andre land på den sørlige hemisfære, som for eksempel Sør-Afrika. I denne forbindelsen ville jeg også vite om skolen og samfunnet i seg selv er konkurransebasert og dette ble bekreftet av både lærer og studenter. Her var det interessant å registrere hvor klart de hadde sett hvordan Defrost sine unge sangere opptrådte på scenen – med frihet, selvstendighet, modenhet og bevissthet. Ifølge dem er dette noe man normalt ikke ser blant unge sangere i Taiwan.

En av studentene åpnet plutselig opp og sa at man i skolen – og i korene – etterstreber homogenitet ved å skrelle av de individuelle særegenhetene og alle skal inn i samme kunnskap. Eller som hun så fint uttrykte det: «Kunnskapen gjør at vi lukker øynene våre». De var svært imponerte – og åpenbart misunnelige – på den måten som Defrost er.; hvor homogeniteten skapes av bevisst subjektivitet og ikke objektivisering – unity through diversity. Og de var svært nysgjerrige på hvordan vi får det til – hvordan vi klarer å dyrke frem særegenhetene.

Jeg delte selvfølgelig mine egne metoder og filosofier knyttet til konseptet «Det lærende koret». Jeg understrekte dog at dette på ingen måte er noe som er typisk for norske kor – men at det er temmelig unikt og fundert i den grunnleggende ideologi som utgjør fundamentet for Defrost Youth Choir, og som også fikk svært stor oppmerksomhet i både Taiwan og Sør-korea!

Sør-Korea

I Sør-Korea fikk jeg muligheten til å intervjue Heechurl Kim som er generalsekretær for det koranske korforbundet KFCM (Korean Federation in Choral Music). Barne- og ungdomskorbevegelsen i Sørkorea kan deles opp i samfunnskor (community choirs), skole – og kirkekor. Barnekorene dominerer dette bildet med vanligvis barn opp til og med 15 år. Siden det kristne samfunnet står sterkt i Sørkorea med menigheter som er enormt store så driftes mange barnekor innen disse rammer. Enhver barneskole har også minst ett barnekor. gDet finnes ikke så mange ungdomskor, og de fleste finner man da på tilsvarende videregående nivå.

Barne- og ungdomskorene trenger både administrativ og økonomisk støtte. Det finnes ikke eget forbund for barne- og ungdomskor, noe Heechurl Kim jobber for å få opprettet. Han forteller også at formalisert dirigentutdanning er mangelvare i Korea, hvorfor internasjonale forbindelser er utrolig viktig for landet. Yngre og nyutdannede korledere ønsker seg ikke til barnekorene, men vil heller dirigere profesjonelle kor. Det pågår derfor en utvanning av skolerte korledere for barne- og ungdomskorfeltet, noe vi jo også ser i Norge.

Jeg har lyst spesielt å kommentere spenningsfeltet mellom kvantitativt og kvalitativt arbeide innen skolesegmentet. Her drives man av ytre motivasjoner – det skal produseres i forhold til seremonier, julekonserter, og så videre. Det blir derfor lite tid til å utvikle nødvendige kompetanser innen for eksempel rytmikk, vokalteknikk og musisering. Man bare synger. Dette såg jeg også i Taiwan og som jeg også nylig har observert i Sør-Afrika, hvor man også finner minst et kor på hver skole.

Selv om vi i Norge også gjerne skulle ønske at vi kunne dyrke frem et kor på hver skole (jamfør skolekorps!) så må man være obs på denne problemstillingen. Mine kolleger i Sør-afrika syns dette er et stort og demotiverende og yrkesetisk problem – de får ikke tid til å jobbe med det basale som skal utgjøre fundamentet for barnas fremtidige arbeid med musikk. De lærer å musisere utenfra og inn og ikke fra innsiden og ut. Man må få mulighet til å jobbe grundig med barn – ikke bare overfladisk; det skylder vi dem!

Thomas Caplin, dirigent for Defrost Youth Choir, dosent Høgskolen i Hedmark og takknemlig mottaker av dirigentstipend fra Ung i Kor!

 

SØRØST OG OSLO: KORWEEKEND 12.-13.NOVEMBER – Påmelding er åpen!

Korweekend 2016 for region SørØst og Oslo arrangeres i år 12.-13. november i Oslo og er åpent for korister på 4.-7. trinn. Meld koret ditt på, og bli med på en helg med masse gøy!

Årets tema er: ”SUPERSTJERNER”
Instruktørene syr sammen et utdrag med låter, som skal presenteres på konserten for foreldre, søsken og venner på søndag. Konserten er gratis!

Praktisk infomikrofon
Vi møtes lørdag kl 10.00. Deretter blir det et program fullt med undervisning av flinke og inspirerende instruktører. Det blir lørdagskos og disco, og arrangementet avsluttes med en konsert for foreldre, søsken og venner på søndagen.
Sangerne og ledsagerne sover i klasserom og må ta med egen sovepose og liggeunderlag.

Nytt for i år er at deltagerne lærer flere sanger av instruktørene, og det er kun de sangene som framføres på den avsluttende konserten på søndag.

Hvert kor må stille med én voksen per 8 sangere.
Foreldrene som er med blir satt opp til å hjelpe Ung i Kor Oslo/SørØst med arrangementet, og vil få en egen orientering om arbeidsoppgavene når vi møtes på skolen lørdag formiddag.

På grunn av plasshensyn har vi måtte sette et tak på 250 deltagere, og det er førstemann til mølla, så meld dere på!

Sted: Skole i Oslo, info om hvilken skole kommer senere.
Deltakeravgift for kor som er medlem i Ung i Kor Oslo/Ung i Kor SørØst:
410,- pr. person (trekkes fra korstøtten for Oslo-kor, faktureres for SørØst-kor)
Medalje: 60,-
Deltakeravgift inkluderer undervisning, kost og losji.

For påmelding, klikk her.

Siste påmeldingsdag er 17.oktober!

Mer detaljert informasjon om helgen vil bli sendt ut til de påmeldte korene.

Lurer du på noe? Ring Veronica på kontortlf. 22 00 56 79 eller send mail: oslo@ungikor.no eller Sigrun på mail: sorost@ungikor.no

Kulturalliansen er stifta

Ung i Kor er ein av dei 30 organisasjonane som måndag 5. september 2016 offisielt stifta Kulturalliansen. På nettsidene til den nye paraplyorganisasjonen for det frivillige kulturlivet i Noreg heiter det:

“Måndag 5. september vart det halde stiftingsmøte for Kulturalliansen, og 30 kulturorganisasjonar valte å stille som stiftarorganisasjonar. Med stiftinga av Kulturalliansen har dei frivillige kulturorganisasjonane fått ei eiga samanslutning som har som føremål å arbeide for å styrke kulturfrivilligheita sin posisjon og rammevilkår i samfunnet. Målet er å skape større påverknad i kulturpolitikken.

Stiftingsmøtet vedtok ein resolusjon, som fastset politikkområde for Kulturalliansen, og valte også eitinterimstyre som skal fungere fram mot det første ordinære årsmøtet, som blir halde i april 2017.”

Les meir om stiftinga og resolusjonane på Kulturalliansen sine nettsider.

Nytt barnekor: Barn Synger på Tøyen!

Skjermbilde 2016-09-01 kl. 13.24.30

Tirsdag 6. september kl 17.30 starter et helt nytt barnekor for alle mellom 2. og 5. klasse på Tøyen, enten du går på Tøyen skole, Vahl skole eller en annen. Øvelsene vil finne sted hver tirsdag kl 17.30-18.30 i musikkrommet ved Vahl skole. Oppmøte i skolegården utenfor.

Barn Synger på Tøyen er et nytt, gratis fritidstilbud startet av Ung i Kor, med støtte fra Kulturdepartementet, Områdeløft Tøyen og Tøyeninitiativet. Dirigent er Beate Sollie Horn, som har lang erfaring med barnekor. Vi gleder oss til å skape musikk sammen med barna på Tøyen!

Send en epost til olav@ungikor.no for å få tilsendt påmeldingsskjema!