Månedens kor: Hommersåk skolekor

foto: Hege Jeppedal

foto: Hege Jeppedal

Månedens kor i mars er Hommersåk skolekor! Her kan du lese litt om koret og om musikalen “Avisguttane” som de skal vise fram i april.

Hommersåk skolekor ble stiftet i 1969, under ledelse av dirigenten for Ganddal Pikekor, Audun Vagle. Han brukte korister fra sitt kor til å lede de nye skolekorene rundt om i distriktet. Sigrun Hetland Vågane, Olaug Lie Bjelland og Eva Lindø var blant de første dirigentene i Hommersåk Skolekor. Senere fikk mange unge dirigenter prøve seg. Koret reiste på turer i nærdistriktet, og fikk også opptre på de store felleskonserter i Giskehallen under ledelse av Audun Vagle.

Fra 1982 – 1984 var koret ikke virksomt, men så tok Margunn Hetland Salte over som korets fraste dirigent, og denne jobben hadde hun i hele 25 år. Antall korister har i årenes løp variert mellom 10 til 45, og i disse dager har koret igjen nådd en topp med mer enn 40 korister. Koret øvde på Maudland skole mellom 1984 og 1994, og sidden på Kyrkjevollen Skole.  Fra 2011 har øvingssted vært på både Maudland Skole og på Riska Ungdomsskole.

De første årene drev dirigenten koret alene, men fra 90-tallet har det vært flere hjelpedirigenter/pianister med. Siden 2005 har Saulius Trepekūnas vært hjelpedirigent. Ruth Trepekūnienė har vært hoveddirigent siden høsten 2011. Hun var tidligere vikardirigent og også leder for aspirantkoret i flere år.

Hommersåk skolekor reiser ofte på tur, og koret har også vært på flere leirsteder. Vi har også deltatt på korfestivaler i Oslo, Bergen, Skånevik, Stavanger og Sandnes og vært på flere turer til Danmark, der koret har samarbeidet med danske kor. Våren 2009 reiste koret til Flekkefjord og Lindesnes, der vi var med på konsert i Fjellhallen ved Lindesnes fyr. Siden 2009 har vi også vært med på årlig fellesmønstring i Sandnes Kulturhus med varierende musikalske tema som vann, drømmer, sangglede og Afrika. I 2009 framførte vi musikalen “Avisguttane” i Hommersåk Grendahus. I 2013 var  årets store oppsetning “Det store bankranet”.

Avisguttane

17. og 18. april skal Hommersåk sette opp musikalen “Avisguttane” av Alan Menken og Jack Feldman på det lokale grendahuset. Ann Hocking har oversatt musikalen til lokal dialekt, og koret blir ledet av dirigent Ruth Trepekuniene. Musikalen er basert på enn sann historie:

I 1899 var gatene i New York fulle av avisgutter som solgte aviser for rike aviseiere. To aviseiere var Joseph Pulitzer og William Hearst. På hvert gatehjørne var det avisselgere som bydde fram avisene de hadde kjøpt for å selge videre. Mange av disse avisguttene, såkalte ”newsies” var fattige foreldreløse gutter eller barn som hadde stukket av hjemmefra. De opererte i gjenger, uten leder. Inntil en dag – da endret ting seg. Aviguttene går til streik mot aviseierne.

– Alle koristene synes dette er veldig spennende. De gleder seg stort til konserten! forteller Maren Øglend, som er korets styreleder. For noen av koristene er det også et gledelig minne fra tidligere år.

– Vi hadde samme musikalforestilling i 2009. De eldste koristene var også med den gangen, men da var de kun aspiranter. De gleder seg ekstra til å ha større roller denne gangen, forteller Øglend.

 

Disse får støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor i 2016

Hvert år deler Ung i Kor ut støtte til personer som ønsker å videreutdanne seg innenfor barne- og ungdomskorfeltet. Tilbudet gjelder deg som er musikkstudent, musikkpedagog, og/ellet utøver. Med dette ønsker Ung i Kor å gi mulighet til musikalsk, faglig og personlig utvikling hos enkeltpersoner innenfor barne – og ungdomskorfeltet, og slik samtidig bidra til økt kvalitet på feltets musikkfaglige arbeid.

I år går støtten til søkere som vil utvikle seg både sangteknisk og dirigentfaglig, og vil resultere i både kurs, en-til-en undervisning og utelandsreiser.

Mottakere av Ung i Kors støtte til musikkopplæring 2016 er:

Camilla Thérèse Myhrer:  5 000 kr til sang og sanglærerutdanning ved Complete Vocal Institute i København.

Thomas Caplin: 4 000 kr til reise for å lære om kortradisjoner i Sør-Korea og Taiwan.

Beate Solli Horn: 2 000 kr til å delta på dirigentkurs i Stjørdal januar 2016.

Liv Astrid Dahl: 5 000 kr til sangtimer med dirigenter eller sangpedagoger som har spesialisert seg på barnestemmen.

Natalia Eliseeva: 5 000 kr til sangtimer for å utvikle kompetanse rundt stemmebruk i kor.

Eirin Beate Åserud-Løvlid: 5 000 kr til å delta på dirigentkurs i Stjørdal og privattimer hos Kjetil Almenning.

Kurshelg med stort utbytte

Beate Sollie Horn mottok støtte fra Ung i Kor for å delta på dirigentsamlingen i Stjørdal. Her deler hun sine erfaringer fra kurshelgen.

Jeg søkte Ung i kor for støtte til musikkopplæring og fikk støtte til å dra på dirigentsamlingen i Stjørdal. For tiden dirigerer jeg to barnekor i alderen 4-10 år, og ble veldig glad da jeg fikk muligheten til å dra!

Jeg meldte meg på kurset om barnekormetodikk og barnestemmen med Gunnel Fagius og Petter Ekberg. Gjennom kurset fikk vi kunnskap om metodikk i kor og hvordan legge opp øvelser i forhold til barnestemmen.

På kurset fikk vi tips til oppvarmingssanger og lærte bort nye sanger til hverandre. Vi fikk også kunnskap om hvordan man kan jobbe med det sosiale miljøet i barnekor, ulike innlæringsmetoder, bruk av håndtegn og et godt tips til hvordan man kan jobbe med rytme.

Til en av øvelsene hadde Petter Ekberg klippet ut noter med ulike verdier og lagt på gulvet slik at vi fikk gå en rytmesti rundt i rommet og på denne måten kan barna lettere knytte rytmen til noe konkret. Dette var et av tipsene jeg tok med meg tilbake til korene mine.

Underveis i arbeidsøktene var det mye praktisk læring gjennom sanger og oppvarmingsøvelser. Vi fikk også besøk av et lokalt barnekor hvor noen av deltakerne fikk prøve seg som dirigenter. Hele helgen ble avsluttet med en konsert hvor vi, sammen med barnekoret, viste sangene som vi hadde øvet på i løpet av helgen.

Jeg fikk et stort utbytte av denne helgen! Jeg fikk nye tips og ideer til hvordan jeg kan legge opp øvelsene, nye sanger og kunnskap om barns sang og sangutvikling. Jeg fikk også dele mine erfaringer med andre dirigenter. Ofte kan det føles litt alene å jobbe som dirigent, så jeg satte stor pris på å snakke med andre dirigenter og få deres synspunkter og refleksjoner på ulike problemstillinger.

Gjennom kurset ble jeg også tryggere på meg selv som dirigent. Jeg har ikke jobbet som dirigent så lenge og det var godt å høre at jeg er på riktig spor og å få utvikle meg selv på dette området.

Jeg har tatt med mye fra kurset tilbake på øvelsene og fått gode tilbakemeldinger fra både barna og styret i koret. Jeg håper jeg kan være med flere ganger!

Kurs i musikalsk ledelse 15.-17. april

Musikalsk ledelseÅ være en god dirigent for voksne og for unge musikere kan være to veldig ulike faglige utfordringer.

Derfor har vi laget en kursserie spesielt for dirigenter som jobber med barn og unge.

Disse kursene tar for seg spesielle utfordringer og og metoder for å være en god musikalsk leder for veldig unge musikere. Samtidig vil kursene være et faglig samarbeid mellom kor- korps- og orkestermiljøene. Deltakerne vil jobbe med stemmebruk og instrumentkunnskap, samarbeid, arrangering og tilrettelegging av repertoar for de ulike typene ensembler.

Kursserien arrangeres av fire organisasjoner i samarbeid: Ung Kirkesang, Korpsnett Norge, Ung i Kor og De Unges Orkesterforbund. Med oss har vi et dyktig lag fra kor-, korps- og orkestermiljøet med god kunnskap om sine respektive fagområder.

Neste kurs i rekken er i Bergen 15.-17. april, og påmeldingsfrist er 8. april. Kurset blir ledet av Tormod Tvete Vik og Rune Bergmann. Les mer her (.pdf)!