Krafttak for sang søker prosjektmedarbeider i 50% stilling

Skjermbilde 2016-01-26 kl. 13.41.59Tiltaket Krafttak for sang, som har Ung i Kor som en av flere samarbeidspartnere, søker en prosjektmedarbeidar til en 50% stilling.

– Krafttak søker en energisk og fleksibel medarbeider som skal være med på å utvikle og løfte organisasjonen videre. Arbeidet omfatter blant annet planlegging, praktisk tilrettelegging og oppfølging av konkrete prosjekter, kurs og konferanser samt generelle administrative oppgaver, heter det i utlysningen.

LES MER OM STILLINGEN PÅ KRAFTTAK FOR SANGS HJEMMESIDER!

Eit viktig steg mot betre utdanningstilbod for dirigentar

CYMz1izWMAAwi-C

Paneldebatt. F.V. Vivianne Sydnes (Norges Musikkhøgskole). Morten Christiansen (Norsk kulturskoleråd), Ludvig Claeson (Musikkens studieforbund), Ander Hovind (Musikernes fellesorganisasjon) og Hildegunn Opstad Smørgrav (Kirkerådet).

I forkant av Ung i Kors dirigentsamling i Stjørdal blei den første konferansa under regi av Koralliansen gjennomført, med tidlegare kulturminster Anne Enger som ordstyrar. Temaet var dirigentutvikling, og representantar frå utdanningsinstitusjonar, kyrkja, Kulturskolerådet, ulike kororganisasjonar og Kulturdepartementet var tilstades for å lytte og dele betraktningar om korleis ein kan skape betre rammer.

Innleiande innlegg blei heldt ved Vivianne Sydnes frå Norges Musikkhøgskole, Kjetil Aamann frå Norsk sangerforum, Tove Ramlo Ystad frå Norges Korforbund og Alvilde Riiser frå Ung i Kor. Sydnes greia ut om tilbodet ved Norges Musikkhøgskole slik det ser ut i dag og understreka at dirigentutdanninga framleis er i ei tidleg fase. – Vi vil gjerne høyre frå dykk! var hennar bodskap til forsamlinga.

Aamann og Ramlo Ystad gav kvar sine utgreiingar om kva kororganisasjonane gjer for å auke kompetansen hjå dirigentane gjennom kurs og samlingar og også samarbeid med utdanningsinstitusjonar. Ramlo Ystad etterlyste meir engasjement for kordirigentane frå både utdanningsinstitusjonane og kommunane over heile landet.

Alvilde Riiser heldt så eit avsluttande innlegg der ho delte sine erfaringar som nyutdanna kordirigent med bakgrunn frå både Universitetet i Agder og Norges Musikkhøgskole og understreka vidare Ung i Kors engasjement for at også barnekormetodikk må inkluderast når kordirigentar vert utdanna.

Etter innleiinga fulgte ein paneldebatt med mange engasjerte røyster. I panelet var der representantar for Kirkerådet, Musikernes Fellesorganisasjon, Musikkens studieforbund, Kulturskolerådet og nemnte Sydnes frå Norges Musikkhøgskole. I tillegg var der mange innlegg og replikkar frå forsamlinga. Når det kjem til dirigentutdanning er der mykje å diskutere. Kva for behov er der? Kven skal svare på desse behova, og kva for roller skal ulike aktørar spele?

Dei fleste var samde om at der er behov for eit breiare tilbod av både uformelle og formelle utdanningar for dirigentar, anten det er enkle kurs organisert av kororganisasjonar eller formelle studier ved ulike utdanningsinstitusjonar. Korfeltet i Noreg er både stort og samansett, og behova eksisterer på ulike plan.

Gjennom konferansa i Stjørdal kom heile feltet eit viktig steg vidare for å etablere fleire tilbod til kordirigentar på alle nivå, og Koralliansen vil halde fram arbeidet for dirigentutvikling for alle våre medlemmar, og halde kontakta med både utdanningsinstitusjonar, samarbeidspartnarar og styresmakter.

Har du eller ditt kor innspel om dirigentutvikling? Send epost til kor@musikk.no

Eit samla kor-Noreg

PRESSEMELDING OM KORALLIANSEN

IMG_0365

(Oslo 18. januar 2016)  Alle kororganisasjonane i Noreg og dirigentorganisasjonen FONOKO har i dag underteikna ein samarbeidsavtale under namnet Koralliansen. Dermed har korfeltet no eit slagkraftig samarbeidsforum som representerer til saman 66 000 medlemmar.

Koralliansen er eit resultat av årelangt samarbeid mellom organisasjonane Norsk sangerforum, Norsk Sangerforbund, Norges kirkesangforbund, Ung i Kor og FONOKO – Foreningen norske kordirigenter.

Organisasjonane har stått samla gjennom ein felles samarbeidsavtale som er inngått for å fremje samarbeid og styrke den frivillige korsangen i Noreg. Frå og med i dag, då Ung kirkesang og Norges Korforbund også har signert den felles avtalen mellom organisasjonane, er samarbeidsforumet komplett.

Etter fleire års samarbeid blei namnet Koralliansen til hausten 2015, og 8. januar 2016 vart det gjennomført ein stor konferanse i Stjørdal om dirigentutvikling under leiing av tidlegare kulturminister Anne Enger, i forkant av Ung i Kor si årlege dirigentsamling.

No kan eit samla kor-Noreg arbeide vidare med felles saker og saman vere ei sterkare stemme for alle korsangarar, dirigentar og frivillige i heile landet. Korsangen er ei stor og enormt viktig rørsle i Noreg, og utsiktene for å utvikle feltet vidare til alles beste har aldri sett lysare ut!

For vidare spørsmål, kontakt Koralliansen på kor@musikk.no eller sekretariatet i kvar enkelt organisasjon.

Last ned pressemeldinga som .pdf her: Pressemelding Koralliansen 18.01.2016

Koralliansen logo

KRISTIN VOLD NESE ER ÅRETS BARNEKORDIRIGENT 2015

Tildelingen ble offentliggjort under Ung i Kors dirigentsamling i Stjørdal. Fv. Victoria Liedbergius, daglig leder, Mari Byrknes, styreleder, Kristin Vold Nese og Jacob Abel Hansen, styremedlem.

Tildelingen ble offentliggjort under Ung i Kors dirigentsamling i Stjørdal. Fv. Victoria Liedbergius, daglig leder, Mari Byrknes, styreleder, Kristin Vold Nese og Jacob Abel Hansen, styremedlem.

Årets barnekordirigent 2015 er Kristin Vold Nese! Tildelingen ble offentliggjort 9. januar, under Ung i Kors dirigentsamling i Stjørdal. Nese får selve prisen 4. mai i forbindelse med en konsert på Nøtterøy. Ung i Kor deler ut prisen får Årets barnekordirigent hvert år til en person som har utmerket seg enten gjennom et spesielt prosjekt eller viktig innsats over lengre tid. Kristin Vold Nese får prisen for sitt langvarige arbeid med Korskolen på Nøtterøy. Premien er en skulptur og kr 25 000.

Les hele begrunnelsen her:

Ung i Kor er imponert over engasjementet Kristin Vold Nese viser både for barna, og for korsangen, og er glade for å gi henne utmerkelsen Årets Barnekordirigent 2015!
Det er i dag 140 unge sangere som nyter godt av Kristins kompetente arbeid. Kristins evne til å skape et sangmiljø for gutter har resultert i at det nå er 45 gutter i korene. Kristin har gjennom sitt arbeid med korsang på Nøtterøy gitt barn og ungdom en stor musikalsk gave og mange av hennes korsangere har som voksne fortsatt, både som amatører og profesjonelle. Hun har gjennom sitt engasjement bygd opp kormiljøet på Nøtterøy til en betydelig kulturaktør i distriktet.
Etter Korskolens 25-årsjubileum kan de i 2015 vise til hele 19 konserter, samt innspilling av bestillingsverket Sommerens Maria, skrevet av Gisle Kverndokk og Eivind Skeie. Dette er et imponerende aktivitetsnivå!
Kristin Vold Nese er dirigent for Barnekantori, Guttekor og Ungdomskantori ved Kirkens korskole på Nøtterøy. Kristin begynte som dirigent i Korskolen allerede i 1997. Kristin Vold Nese er oppvokst i Skien. Hun har selv sunget i kor siden hun var 8 år. Hun har studert kirkemusikk, sang og musikk-pedagogikk ved Griegakademiet i Bergen. Kristin er ofte benyttet som foredragsholder og kursholder i barne- og ungdomskorledelse.

SommerSangUka 2016

FRA SCENE OG FILMSSU16-page-001

NYHET: Det er fortsatt ledige plasser på SommrSangUka. Vi åpner derfor for videre påmelding inntil videre.
Kongshaug musikkgymnas 9. til 13. august.

SommerSangUka er sommerkurset for deg som er født mellom 1997 og 2005 og elsker å synge. Årets kurs er som i fjor lagt til Kongshaug musikkgymnas i Os utenfor Bergen. Vi har med oss spennende instruktører og tema for årets kurs er Fra scene og film. NYHET! I år tilbyr vi også et eget dirigentkurs for ungdom født i år 2000 eller tidligere. Velkommen til sommerens høydepunkt!

Påmelding finner du her!

SommerSangUka 2016: FRA SCENE OG FILM

Bli med på fem intense dager med fokus på: Stemme, bevegelse og scene.

Gjennom ulike sjangre og musikalske uttrykk fra musikal og film utvikler vi stemmen og sceneferdighetene våre. Vi skal synge sammen i store og små grupper og det vil bli mulighet for individuelle sangtimer.

Instruktører på SommerSangUka 2016

Åshild Eriksen – kor og sang
Ingrid A. Danbolt – kor og sang
Yvonne Algrøy – scene og regi
Tore Kloster – direksjon
+ musikere
+ voksne leirledere

NYHET! I år tilbyr vi også et eget dirigentkurs for ungdom født i år 2000 eller tidligere på SommerSangUka. Deltakerne på dirigentkurset har et eget opplegg deler av dagen og deltar på en del aktiviteter sammen med de andre deltakerne på SommerSangUka. Det blir altså både sang og direksjon. Det kreves ingen forkunnskaper. Kurset er et grunnleggende kurs i direksjon.

SommerSangUka 2016 er for alle født i 1997-2005.
SommerSangUka 2016 starter 9. august kl.14 og avsluttes med konsert 13. august kl.14.
SommerSangUka 2016 koster kr. 2500,-
SommerSangUka 2016 er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat.
Påmeldingsfrist for SommerSangUka 2016 er 17. mai 2016. Det er fortsatt ledige plasser og åpent for etterpåmeldinger!
Arrangør av SommerSangUka 2016 er Ung i Kor – Vest.
Kontakt: vest@ungikor.no / 47267293

Påmelding finner du her!

Hansadagene + The Brazz Brothers

thebrazzbrothers1-1024x676

The Brazz Brothers (brazzbrothers.com)

Ung i Kor – Vest inviterer i samarbeid med de 36. Internasjonale Hansadagene til storslagen utendørskonsert i Bergen 9. juni 2016. På scenen står de fantastiske musikerne i The Brazz Brothers sammen med sammensatt barnekor fra Vestlandet. Vil dere være med i koret?

 

The Brazz Brothers er en inspirerende gjeng med seks utrolig dyktige musikere. De er enormt aktive og produktive med 20 plateproduksjoner bak seg, over 3500 konserter over hele verden og utallige prosjekter, workshops og samarbeid med orkester, kor og korps. “The Brazz Brothers er en kollektiv tilstand mer enn det er et band. Ved å nærme seg musikkens opphav og gå tilbake til et punkt før den vestlige kunstmusikken, har de definert sitt eget frigjøringsprosjekt. En musikalsk tilnærming hvor de jakter på det menneskelige fellesspråket som lever i musikken. I The Brazz Brothers bor nemlig en permanent sult og en uslokkelig tørst etter nye groover og uhørte klangfarger.”

JAN MAGNE FØRDE, trompet/ flygelhorn.
KÅRE NYMARK jr. trompet/flygelhorn.
RUNAR TAFJORD, horn.
HELGE FØRDE, trombone.
STEIN ERIK TAFJORD, tuba.
KENNETH EKORNES, trommer.

“Det er 20 år siden sist, men 9.-12. juni 2016 skal Bergen igjen være vertskap for de internasjonale Hansadagene. I løpet av fire dager vil byen syde av liv, og du vil kunne lukte, smake og høre historien. Hansanettverket er et aktivt nettverk av byer som historisk var tilknyttet hverandre gjennom middelalderens hanseatiske liga. Sist gang Bergen var vertskap for arrangementet var i 1996,  og det vil bli lenge til neste gang. Det moderne hansabysamarbeidet ble opprettet i 1980 og er i dag en av verdens største frivillige sammenslutninger av byer og tettsteder. 186 byer og tettsteder er i dag medlemmer i nettverket. Hansasamarbeidet ønsker å revitalisere dette samarbeidet og vil øke folks bevissthet om den hanseatiske historien til nettverkets byer, samt fremme samarbeidet mellom dem. Byene utveksler kompetanse, jobber med felles prosjekter innen turisme, næring og nettverk, i tillegg til de årlige hansadagene.” Det er en stor glede at Ung i Kor – Vest kan bidra til det kulturelle programmet i denne store festen med dette spennende korprosjektet.

Vil koret ditt være med i prosjektet?

Vi søker nå barnekor som vil være med i prosjektet. Hovedmålgruppe er kor med sangere i alderen 3-7. klasse, men også yngre og eldre sangere er velkommen bare korene er forberedt på dette. Merk at det endelige repertoaret og fordeling av sanger må gjøres når påmeldingen er avsluttet. Det kan derfor bli justeringer. Det er foreløpig noe usikkerhet rundt de endelige tidene for prosjektet, men vi regner med at prøvene blir torsdag 9. juni fra klokken 13 med konsert klokken 17. Korene forbereder seg hovedsakelig selv til prosjektet. Litt avhengig av hvilke kor som melder seg og hvor disse kommer fra vil vi organisere så koret enten får besøk av instruktør fra oss i forkant av prosjektet eller at vi arrangerer et felles miniseminar. Dette kommer vi tilbake til i samråd med de påmeldte korene når påmeldingen er klar.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 29. februar 2016. Vi har begrensninger på størrelsen på koret på rundt 150 sangere. Det vil derfor være først til mølla prinsipp. Påmeldingen stenges om vi når maks antall før påmeldingsfristen. Påmelding her. Vi har fått god støtte til prosjektet men er likevel avhengig av en egenandel på 150 kroner per sanger. Det er mulig for korene å justere antall deltakere fram til 1. mai. Egenandelen faktureres i mai. Bindende påmelding.

Vil du vite mer? Eller har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Ung i Kor – Vest på vest@ungikor.no om du lurer på noe.