Meld deg på Schola Cantorums ungdomskor!

Skjermbilde 2015-12-17 kl. 11.11.36Schola Cantorum arrangerer prøvesang til sitt nyoppstartede, prosjektbaserte ungdomskor 23. januar, ved Blindern i Oslo.

I 2016 vil koret delta på ungomskorfestivalen i Basel 3.-8. mai.

Les mer her (.pdf)!

JULEHELSING FRÅ UNG I KOR 2015

Ung i Kors landsmøte på Budor, april 2015.

2015 har vore eit innhaldsrikt år for oss, med to nye tilsette i sentraladministrasjonen, informasjonskonsulent Olav Opsvik og musikkonsulent Alvilde Riiser. Vi hadde eit svært hyggjeleg landsmøte i Budor (flesteparten er på biletet over) og har fått eit nyvalt styre. Mari Byrknes som blei konstituert styreleiar i 2014 er no gjenvalt som styreleiar fram til 2017.

I Budor blei vi også kjent med det nye UKO-kullet, deltakarane i Ung i Kors organisasjonsopplæringsprogram for unge, som har vore gjennom ei artig helg med Arrangørskolen denne hausten og har mange fleire kurshelger i vente før dei blir med å arrangere stor barnekorfestival, Norbusang i Os 2017!

I sommar har alle våre regionar gjennomført sine sommarsamlingar med masse sang, dans og anna moro. Det gjeld også vår nyoppstarta region, SørØst, som samarbeida med Osloregionen. SørØst-regionen dekker sørlandet og austlandet utanom Oslo. Styret der har no gjennomført si andre møtehelg og har spennande planar for 2016!

Norges Ungdomskor hadde ein fin turné i sommar, med eit lengre opphald i Ungarn og på den store korfestivalen Europa Cantat i Pécs. Påmeldinga til neste års prosjekt er open på norgesungdomskor.no fram til 18. januar 2016 og alle interesserte mellom 16 og 26 år må gjerne melde seg på prøvesang!

Hausten har som vanleg gått med til pengar og politikk. Administrasjonen deltok på eit interessant innspelsmøte om Kulturdepartementets planlagte korstrategi i september. Strategien skal truleg vere klar på nyåret, og vi vil halde dykk oppdatert om utviklinga. Frifondmidlane har blitt delt ut, og der har det vore ei betydeleg auke, heile 39% samanlikna med fjoråret.

For at vi skal få delt ut medlemsstøtta er det viktig at det blir sendt inn korrekt årsrapport til oss fra dykk i god tid før 1. mars 2016. Du kan finne rettleiing til medlemsregisteret og rapportering (på samme side) på våre nettsider.

Snart er det igjen tid for den store dirigentsamlinga i Stjørdal. Vi samarbeidar tett med våre vener i Koralliansen og lagar eit innhaldsrikt program. Der annonserer vi også vinnaren av prisen Årets Barnekordirigent 2015. I år gjekk prisen for Årets Barnekordirigent 2014 til Linn Andrea Fuglseth, som fekk 25 000 kr og ein flott skulptur av ein stemmegaffel.

Elles følger vi med på aktiviteten til alle våre medlemskor no i juletida. Til dei som ikkje allereie har gjennomført sine arrangement ynskjer vi lukke til! Hugs at vi kan hjelpe dykk å promotere arrangement, og tek gjerne i mot fleire nyhender om alt de finner på. Vi følger også med på hashtagen #ungikor, så bruk gjerne den om de deler på ulike sosiale medier! Følg oss på Facebook og send gjerne oppdateringar om arrangement, om de har behov for fleire sangarar, ny dirigent, eller kanskje har andre spørsmål. Vi er tilgjengelige på info@ungikor.no!

GOD JUL!

Helsing frå

Skjermbilde 2015-12-16 kl. 15.06.34

 

 

 

P.S.: Har dirigenten i ditt kor ynskje om å utvide sin kompetanse? Det er mogleg å søke om støtte til musikkopplæring heilt fram til 1. januar. Sjå meir info på våre nettsider!

 

Adventskonserter med VIVA

VIVA Sandnes kulturskolekor 11251620_10201130848149870_3143526974519208978_ninviterer til sine tradisjonelle adventskonserter i Sandnes kirke kl. 1800 og 2000 søndag 13. desember. Lørdag 12. desember er det også konsert i Madlamark kirke kl 1800.

Koret består av rundt 40 sangere fra 12-18 år. De fleste har opplæring i musikk, dans og drama. Koret har vunnet en rekke priser og utmerkelser og turnert på de fleste kontinent. I februar drar VIVA til Cuba på studietur.

Sandnes kulturskole har et godt utbygd kortilbud. I år synger også Barnekorett og Juniorkoret med på konsertene. De har også sine egne avdelinger.

Siden konsertene i år faller på Lucia-dagen vil konsertene åpne med et stemningsfylt Lucia-tablå. Elise Sviland er Lucia (kjent som Sandy i Vågen-forestillingene av musikalen’Grease’) og synger bl.a. ‘Vitae lux’ av Frode Alnæs.

Korene har mange dyktige solister som er med og beriker konsertopplevelsen. På konserten kl.2000 i Sandnes kirke blir det egen avdeling med Elise Sviland, Mathilde Ruud, Miriam Sævik og Ola Vik.(Barnekoret deltar ikke på denne konserten.)
Kristine Skjæveland, pedagogikkstudent på UiS og praksiselev i VIVA. er også solist og dirigerer.

Musikere er VIVA’s faste ‘husorkester’: Halvor Skaar, Olav H Særheim og Peder Særheim. I tillegg akkompagnerer Robert Wilford de to andre korene.

Allsang må det også være. Så rens strupen og syng med!

Du er velkommen til en opplevelse full av vakre og glade sanger som kan gi oss alle lys og varme i årets mørke tid!

Du kan kjøpe billetter på Billettservice.no:
Sandnes kirke

Madlamark kirke

Se VIVAs musikkvideo til sangen “Adiemus” under:

Ung i Kor søker prosjektleder for Barn synger – 20% prosjektstilling i to år

I forbindelse med vårt prosjekt Barn Synger utlyser vi følgende stilling (du kan også lese og laste ned utlysningsteksten som .pdf her):

Prosjektleder for Barn Synger, to års prosjektstilling i 20%

Ung i Kor lyser ut stillingen som prosjektleder for Barn synger, en prosjektstilling i 20% i to år. Oppstart er 15. januar 2016.

Om Barn Synger

Barn synger ble startet i 2013 av Ung i Kor Vest som en satsing på at alle barn i Bergen skulle kunne synge i kor i sin bydel. Siden prosjektet ble satt i gang er det startet opp i 7 kor, hvorav 5 er i drift i dag.

Ung i Kor har fått bevilget støtte til et pilotprosjekt som et fattigdomstiltak i bydel Gamle Oslo i Oslo, og i bydel Årstad i Bergen, som er tenkt å gjennomføres i tre faser:

  • Vår 2016: Planlegging og kontakt med skoler, kor og institusjoner
  • Høst 2016-Vår 2017: Oppstart av nye kor, med felleskonserter ved terminslutt, på våren skal det organiseres arrangørkurs for barn, foreldre og lærere
  • Høst 2017: Evaluering av prosjektet og utarbeiding av mal til å videreføre Barn synger i andre deler av landet. Forhåpentligvis skal korene nå klare seg mer selvstendig.

Oppgaver tillagt stillingen er:

  • Igangsetting av pilotprosjekt i Bergen og Oslo
  • Oppfølging av regionalt arbeid og hjelp til å søke lokal støtte
  • Søknadsarbeid både nasjonalt og regionalt
  • Utarbeiding av mal for organisasjonsopplæring i korene
  • Evaluering av pilotprosjekt og utarbeiding av nasjonal plan for videreføring
  • Videreføring av prosjektet i andre regioner

Vi ønsker søkere med relevant utdanning og erfaring fra prosjektledelse. Det er en fordel å ha musikkfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeider i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 20%

Tilsettelse 15.januar 2016

Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 22 00 56 42 eller victoria@ungikor.no

Søknadsfrist 20.desember

Søknad + CV sendes elektronisk til victoria@ungikor.com eller i papirform til

victoria@ungikor.no

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

 

Europeisk korprosjekt utvalgt suksesshistorie hjå EU

SINGING EUROPE - report 2015coverDet store europeiske samarbeidsprosjektet VOICE har blitt utvalgt som ei suksesshistorie av EU-kommisæren for utdanning, kultur, ungdom og idrett. Ung i Kor er medlem hjå den europeiske kororganisasjonen Europa Cantat, som er ein av 14 samarbeidspartnarar i prosjektet. VOICE-prosjektet er eit tiltak for utvikling og innovasjon innanfor korfeltet, og involverer både organisasjonsliv, utdannings- og forskningsinstitusjonar.

Slike “suksesshistorier” er ifølge europakommisjonen fullførte prosjekt som har vore framståande i kraft av si innverknad, politiske bidrag, innovative resultat og/eller kreative framgangsmåtar og som kan vere inspirasjon for andre.

 

– Stadfesting av korfeltets status

I pressemeldinga frå Europa Cantat heiter det (vår omsetjing):
“Dette er sjølvsagt fantastiske nyheiter for Europa Cantat og dei 14 andre partnarane som er involvert i prosjektet. Men først og fremst er det ei stadfesting av statusen til korfeltet i Europa (37 millionar sangarar, i følge Singing Europe-studiet) og feltets evne til samarbeid og utvikling av innovative framgangsmåtar. Det vil truleg bidra til fornya merksemd rundt rolla kollektiv synging spelar i det å bygge eit Europeisk rom basert på humanistiske verdiar, slik som interkulturell utveksling, deling av kulturelle ekspertise, direkte deltaking i kunstneriske aktivitetar og musikkutdanning.”

Norsk musikkråd kårer Norges beste musikkomune

Ung i Kors paraplyorganisasjon, Norsk musikkråd, kårer årets musikkomune 2015, og du kan nominere din favorittkandidat innen 1. februar 2016. Les pressemeldingen fra musikkrådet under:

Pressemelding fra Norsk musikkråd 07.12.15

Er din kommune Norges beste musikkommune?
For året 2014 var det Hamar kommune som ble kåret til landets beste tilrettelegger for lokalt musikkliv. Nå kan musikkentusiaster over hele landet komme med forslag til hvem som fortjener å smykke seg med «tungvekterbeltet» for 2015.

Klar, ferdig, – stem!
Norsk musikkråd deler ut prisen Norges musikkommune  for tredje gang i 2016: «-Vi ønsker å gi oppmerksomhet og fokus til kommuner som prioriterer arbeid for og med det lokale musikklivet. Derfor kårer vi landets beste musikkommune 2015 og vi trenger din hjelp til å komme med forslag til kommuner som fortjener prisen», sier juryleder Eline Moe Melgalvis. Og legger til: «Noen ganger er det så viktig å skryte ordentlig av kommunen sin og den jobben de gjør!» Kåringen tar nemlig utgangspunkt i hvilke muligheter kommunens innbyggere har til å delta i og oppleve musikk, ung som gammel. Noe av det juryen ser etter, er i hvilke grad kommunens musikkvisjoner er nedfelt i planer og strategier, og hvor synlig aktør den er i det lokale musikklivet. Ikke minst er det viktig at kommunene legger til rette for at innbyggerne har ordentlige og egnete øvingsfasiliteter og arenaer for fremføring.

Hamarbandet Not Dark Yet opptrådte under årets utdeling av prisen

Hamarbandet Not Dark Yet opptrådte under årets utdeling av prisen. Foto: Kjetil Lien Bjelke

Fjorårets prisvinner vant på hjemmebane
Da Hamar mottok tittelen – i det nye kulturhuset – under selveste Musikktinget, var det nok mange som var enige i at en verdig vinner var kåret. I juryens begrunnelse stod det blant annet at: «Hamar kommune har tatt betydelige grep for å legge til rette for musikk- og kulturlivet i kommunen, blant annet gjennom kulturhusprosjektet, gode støtteordninger og profilering av flere musikkfestivaler. Kulturhuset er unikt, med formidlingslokaler, men også store og små egnede bruksrom til en hyggelig pris for det frivillige musikklivet.» Daglig leder i Hedmark og Oppland musikkråd, Trond Eklund Johansen, forteller at prisen er en forlengelse av den gode prosessen Hamar er inne i; med et stort og bredt konserttilbud, mange arenaer, god rekruttering og riktig infrastruktur. «Prispengene er ennå ikke brukt, men det er avgjort i samarbeid med kommunen at pengene skal forankres bredest mulig, og gagne allmennyttige musikkformål som rekruttering og vekst», avslutter Johansen.

Om kåringen Norges musikkommune
Norsk musikkråd ønsker med prisen å berømme musikkvisjoner i kommunene og synliggjøre gode eksempler på hva som er mulig å få til.
Stavanger kommune ble tildelt prisen da den ble delt ut for første gang i 2013. Alle kan komme med forslag til nominerte kommuner. Kåringen skjer i samarbeid med Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og lokale musikkråd. Vinnerkommunen vil motta et diplom og en symbolsk pengesum som skal brukes på musikktiltak i kommunen. Man kan nominere frem til 01. februar 2016.

Mer informasjon og nominasjonsskjema her.

Juryen

Eline Moe Melgalvis, styreleder i Norsk musikkråd, Hege Haukeland Liadal, kulturpolitisk talskvinne og stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Arne Moslåtten, tekstforfatter og medlem i Hellbillies, Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum, Torbjørn Heitmann Valum, daglig leder i Norske konsertarrangører, og Line Thorsen, daglig leder Nord-Trøndelag musikkråd.

Norsk musikkråd
Norsk musikkråd er en interesseorganisasjon som samler det frivillige musikklivet i Norge og arbeider for hele musikklivets interesser. Organisasjonen har 150.000 medlemmer i alle musikksjangre. Norsk musikkråd viktigste enkeltmål er at alle mennesker skal ha tilgang til å oppleve og utøve musikk.

For mer informasjon, bilder eller intervju, kontakt:
Generalsekretær i Norsk musikkråd, Magnar Bergo, mob: 906 79 067
Juryleder, Eline Moe Meglavis, mob: 920 52 414

Julekonsert for Redd Barna

Julekonsert_2015_7_hvitVoksen skoles kor inviterer til julekonserten “En gave”, der inntektene går til Redd Barna.

Det skjer i Røa kirke torsdag 10. desember, billettpris kr 100.

Medvirkende:

Marit Marumsrud, sopran og dirigent
Julie Sofie Storemyr, sopran
Marius Grønsdal, tenor
Tina Dahl, gjestedirigent
Andreas Løken Taklo, pianist

 

Ha ei god jul med Oppsal barne- og ungdomskor!

Oppsal skoles barne- og ungdomskor inviterer til: Så ha ei god jul, då! Plakat_julekonsert_2015

Oppsal skoles barne- og ungdomskor arrangerer julekonsert sammen med vokaltrioen Tenorane og pianist Steffen Horn.

Solister: Tenorane
Piano: Steffen Horn
Dirigent: Cathrine Skar

Dørene åpner/kafé fra kl 17.00
Inngang kr. 150,- (voksne)
Barn under 16 år gratis
Billetter selges i døra