Kurs i tegnsang i Tromsø

Ung i Kor Nord inviterer til kursdag for musikklærere, korledere/dirigenter, kulturskolelærere og andre interesserte for å bli kjent med prosjektet “TEGNSANG i et inkluderende fellesskap”. 

Kurset tar utgangspunkt i prosjektet “TEGNSANG i et inkluderende fellesskap som er et kor-prosjekt på skoler i Trondheim der det går barn med hørselstap.

Ved Nyborg skole ble tegnsangkoret “Kor Læne” etablert i 2000 og gjennom prosjektet “tegnsang” er det i 2010/11 etablert ytterligere 5 tegnsangkor på fem andre barneskoler i Trondheim. Visjonen er å videreformidle betydningen av tegnsang for å etablere en inkluderende kultur og vennskapsarena ved en skole. Ved å samles om en felles og hyggelig aktivitet utvikles forståelse barn i mellom, som grunnlag for inkludering.

Målsettingen er å etablere en vennskapsarena mellom barn med hørselstap og hørende barn. Tegn kombinert med sang er visuelt vakkert å se på og gir mange variasjonsmuligheter i kor!

Kursholdere er Ellen Lundereng og Turid Rodal Skei.
Prosjektet har også en en egen nettside hvor du kan lese mer om prosjektet og kursholderne
http://www.tegnsang.no

Tid: Fredag 13.november kl 10-16
Sted: Kulturskolen i Tromsø, Krognessveien 33
Pris kr 650,- inkl.  “Sangbok for gode venner” og lunsj.
Påmelding (innen 1.november): nord@ungikor.com

NOMINER ÅRETS BARNEKORDIRIGENT 2015!

Hvert år deler Ung i Kor ut en pris til en barnekordirigent som gjort seg spesielt bemerket i løpet av året. Prisen går til en korleder som primært arbeider med sangere under 16 år. 

Den kan gis til dirigenter som utmerker seg enten gjennom et spesielt prosjekt, eller gjennom kontinuerlig arbeid av høy kvalitet. Prisen er på kr 25.000, sammen med et håndfast bevis i form av en skulptur.

Prisen vil bli delt ut på dirigentsamling i Stjørdal, 8.­10.januar 2016. Enhver barnekorleder i Norge kan foreslås som kandidat til prisen. Kandidater trenger ikke være medlem av Ung i Kor.

Kor kan nominere kandidater fram til 15.november 2015 ​her.

Årets barnekordirigent 2013 ble Tove Lundborg.

Årets barnekordirigent 2014 ble Linn Andrea Fuglseth.

STØTTE TIL MUSIKKOPPLÆRING

Hvert år deler Ung i Kor ut støtte til personer som ønsker å videreutdanne seg innenfor barne­ og ungdomskorfeltet. Tilbudet gjelder deg som er musikkstudent, musikkpedagog, og/eller utøver. Med dette ønsker Ung i Kor å gi mulighet til musikalsk, faglig og personlig utvikling hos enkeltpersoner innenfor barne – og ungdomskorfeltet, og slik bidra til økt kvalitet på feltets musikkfaglige arbeid.

Det gis støtte på inntil 10 000 til enkeltpersoner som tar etterutdanning, påfyll og skolering i form av kurs og lignende. De som mottar støtte forplikter seg til å skrive et blogginnlegg om gjennomføringen av tiltaket støttemidlene gikk til, som vil publiseres på Ung i Kor sine nettsider.

Det er ikke krav om å være medlem i Ung i Kor for å søke. Søkere må fylle ut d​ette​ skjemaet.

Turid Skjelten fikk støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor i 2014. Les om hennar erfaring her: – Sikrere og tydeligere korleder

Vårt innspill til Kulturdepartementet

Logoer Samarbeidsorganisasjoner8. september var representanter fra hele korfeltet invitert til Kulturdepartementet for å gi innspill til utviklingen videre. De fem samarbeidende organisasjonene Norsk sangerforum, FONOKO, Norsk sangerforbund, Norges kirkesangforbund og Ung i Kor leverte felles innspill, som du kan lese her.

Regjeringens satsing på kor er gledelig, og vi ønsker økningen i midler til profesjonelle kor og kor på særlig høyt nivå velkommen. Ensemblestøtten og aktivitetsmidlene til kor på høyt nivå kan føre til både økt aktivitet og kvalitet hos mange av våre beste kor, og en større regional satsing er heller ikke dumt. Videre setter vi pris på innkallingen til et større innspillsmøte og planen om en mer helhetlig strategi for korfeltet i Norge. I hele landet er korsang en verdifull og viktig aktivitet til mennesker i alle aldre og på alle nivå, fra barnekor til pensjonistkor og fra lokale blandakor til helprofesjonelle vokalensembler.

Undertegnede organisasjoner vil fremheve følgende punkt som regjeringen kan ta med seg videre i arbeidet med en helhetlig strategi for korpolitikken:

● Satsing på bredde, amatører og unge. Amatørkor og barne­ og ungdomskor er kjernen i det norske korfeltet!

● Kulturdepartementet bør bidra til en opprydding og stimulering til samarbeid mellom alle aktører.

● Tydeligere struktur og kriterier for søkbare støtteordninger. Aktivitetsmidler for kor bør forvaltes av en uavhengig instans.

Kororganisasjonenes samarbeid på eget initativ

Alle korsangere i Norge fortjener en helhetlig og sterk satsing på både spisskompetanse og bredde, og derfor har kororganisasjonene Ung i kor, Norsk sangerforum, Norsk sangerforbund, Norges kirkesangforbund og Foreningen Norske Kordirigenter, FONOKO samarbeidet tett for å skape best mulige rammer for kompetanseutvikling og fruktbare møter mellom korsangere og dirigenter i hele landet.

Gjennom samarbeidet har vi blant annet bidratt til markedsføring av hverandres arrangement, samarbeidet om nasjonale konkurranser for kor og vokalensembler og hatt jevnlige møter på nasjonalt nivå. Sammen har vi representert det norske kormiljøet på internasjonale arenaer, der Europa Cantat 2015 i Pécs, Ungarn er det siste eksempelet. I januar gjennomførte vi nasjonal kongress for dirigenter og tillitsvalgte i Stjørdal, som til nå er Norges største møteplass for kordirigenter. Og ikke minst vil vi trekke fram den internasjonale barnekorfestivalen Europa Cantat junior 2014, som ble gjennomført i Bergen.

I lys av Kulturdepartementets spørsmål om hva de siste års satsing har ført til, er det betimelig å peke på at resultatet av vårt samarbeid ikke har noen direkte sammenheng med satsingen på profesjonalisering som ble satt i gang i 2009. Våre satsinger er et resultat av midler fra blant annet Musikkens studieforbund, LNU og private midler. Når Regjeringen vil satse både på bredde og topp, ser vi at en effektiv og synlig satsing på bredde fremdeles mangler.

Sats på dirigenter, amatører og unge!

Derfor mener vi at det er naturlig å involvere hele korfeltet, herunder alle aktuelle kororganisasjoner, i en helhetlig strategi. Som på mange andre områder er forbindelsen mellom amatører og profesjonelle avgjørende for aktiviteten og kvaliteten også på korfeltet. En videre satsing på gode rammevilkår for amatørkor, barne­ og ungdomskor og unge talenter henger også sammen med ønsket om profesjonalisering. Vi ønsker å bidra til dette gjennom aktiv dirigentsatsing og bred rekruttering til feltet.

Opprydding

For en videre, helhetlig utvikling av korfeltet er det avgjørende at eksisterende strukturer får en opprydding og at det stimuleres til økt samarbeid mellom aktørene på feltet. Vi er positive til utredningen om en ny kulturparaply, og ser behovet for bedre samarbeid mellom kororganisasjonene, med tanke på denne utviklingen.

Når det gjelder satsingen på søkbare midler det siste året er det hensiktsmessig med tydeligere kriterier og skiller mellom Produksjons­ og driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå (gjennom Aktivitetsmidler for kor, forvaltet av Norges Korforbund) og Ensemblestøtte for kor og vokalensembler (forvaltet av Kulturrådet). Vi vil gjerne bidra til å utvikle disse støtteordningene slik at de kan forvaltes best mulig. Når man ser på tildelingene i 2015 er det mye overlapp og lite som skiller de to ordningene. Videre mener vi fremdeles at Aktivitetsmidler for kor bør forvaltes av en uavhengig instans som er representativ for alle kororganisasjoner.

Vi håper Regjeringen vil bidra til å styrke korfeltet gjennom at samarbeid belønnes og at eksisterende strukturer blir ryddet opp i. Videre ønsker vi en større satsing på dirigentkompetanse, bredde og rekruttering blant unge. Slik vil korsatsingen gagne korsangere i hele landet, på alle nivå.