– Sikrere og tydeligere korleder

Turid Skjelten mottok i 2014 kr. 10 000 i støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor. Under kan du lese en hilsen fra henne der hun forteller om sitt virke og om hvordan pengene kommer til nytte:

Turid Skjelten & UHØRT

Turid Skjelten og UHØRT. FOTO: Jonas Driveklepp

 

“… Chaaange, man in the mirror, … oh-ho…”

Nei, det er ikke Michael Jackson, men UHØRT som synger for full hals. 20 engasjerte og entusiastiske ungdommer i full konsentrasjon i noe de nekter å kalle ett kor. Michael Jacksons sang, ”Man in the Mirror”, er en av de mange sangene som skal fremføres til høsten, i tillegg til julesanger. Øving på julesangene har også startet. Det gjelder å være tidlig ute. Alt skal sitte til den kommende konserten i november 2015.

De lærer seg fort å planlegge og prioritere, de som er med i UHØRT. Det gjelder å kapre publikum, i tillegg til å ha det supergøy mens en holder på med forberedelsene. Organisering, budsjettering, markedsføring og selvsagt mye øving skal til.

Turid Skjelten

Turid Skjelten

I november blir det den sjette konserten til UHØRT. Kun to medlemmer er de samme som ved oppstart. Medlemsmassen består av ungdommer i alderen 13-20 år, så mange slutter i UHØRT for å reise av sted for utdanning. Med en slik gjennomtrekk av medlemmer krever det mye fokus på innøving av grunnleggende teknikk, om og om igjen.

Jeg heter Turid Skjelten og var så heldig å få tilskudd fra Ung i kor. Jeg søkte om støtte for å begynne på min utdanning til sangpedagog. Tilskuddet dekte ikke mange prosent av utgiftene, men det var en av de dråpene som gjorde at jeg våget meg til å ta spranget. Jeg hadde i flere år tatt i mot ungdommer til sangundervisning, med en åpenhet om at jeg var uten utdanning innen emnet. Elevene kom uansett.

I 2011 startet jeg i tillegg et tilbud for ungdommer i alderen 13 – 20 år. Det skulle handle om sang og dans. Ungdommene ville ikke hete kor fordi de ville ikke være med på noe som minnet om det som foreldregenerasjonen holdt på med. De ville heller ikke ha en dirigent, slik vanlige kor har. Slik ble vokalgruppen UHØRT til, med meg som motivator, coach, hjelper når det gjelder innlæring av stemmer og administrering; og noen ganger akkompagnerer jeg.

Høsten 2013 begynte jeg ved Complete Vocal Institute i København, på en 3 års deltidsutdannelse til sanger og sangpedagog. Jeg har selv sunget så lenge jeg kan huske, har gått til sangpedagoger og tatt små kurs. Etter hvert som elevene ble flere og nivået ble høyere, syntes jeg at jeg trengte flere verktøy for å nå de forskjellige elevene og gruppene. Nå har jeg fullført 2/3 av utdanningen og er storfornøyd.

Jeg har blitt sikrere som sanger, for deler av utdannelsen går på individuell utvikling. Jeg har blitt en tydeligere sanglærer og har nå ord for å forklare hva sangerne skal gjøre for å bli teknisk bedre sangere og klare alle de utfordringer som de kaster seg ut i. Jeg har fått redskap til å være en profesjonell sangpedagog. Nå beskriver jeg teknikken ikke lenger ut fra mitt ståsted, men jeg har fått innsikt i de forskjellige læringstypenes ståsted.

UHØRT i aksjon. FOTO: Jonas Driveklepp

UHØRT i aksjon. FOTO: Jonas Driveklepp

I tillegg har jeg fått mye inspirasjon og ideutveksling av å være i ett internasjonalt sangmiljø, der deltakerne er alt fra profesjonelle sangere til kordirigenter og sangpedagoger. Enda har jeg ett år igjen i tillegg til all oppdatering som skolen krever etter endt utdanning. Kjenner jeg er ivrig og nysgjerrig på alt det som jeg skal få lov å få innsikt i videre.

Hadde jeg våget å kaste meg og ungdommen ut i alle sangprosjektene uten den skolering jeg har fått de siste årene? Det er ikke godt å si. En ting er i vert fall sikkert: Til mer kompetanse jeg får til mer kan jeg lære fra meg og til høyere kan jeg løfte ungdommene jeg arbeider med. Det er verdt hver en krone.

– Turid Skjelten

Bolteløkka Jentekor: Det bor en gammel baker

Onsdag 10. juni fremfører Bolteløkka Jentekor Eldbjørg Raknes livlige komposisjoner over flere av Inger Hagerups mest kjente og morsomme dikt!

Konsertinvitasjon

Prisvinnar med solide rammer

Otterøy barne- og ungdomskor

Otterøy barne- og ungdomskor

Førre veke tok vi i mot den gledelege nyhenda om at eit av Ung i Kors medlemskor, Otterøy skolekor, blir tildelt den Mittnordiska kulturprisen for ungdom. Juryen heldt mellom anna fram korets unike modell og låg terskel for deltaking og medbestemming for ungdommane. Kva er denne unike modellen, og kva skapar denne låge terskelen? Best å ringe dirigent Mona Fossland og ta ein prat.

Barnekordirigent Mona Fossland

Barnekordirigent Mona Fossland

Fossland er lærar på Otterøy og har vore dirigent for barnekoret sidan 2008. Sidan førre haust har ho samarbeida tett med Gøril Øien, som dirigerer ungdomskoret.

– I fjor hadde vi eit veldig aktivt år. Vi har jobba både heilt lokalt og internasjonalt, forklarar Fossland. I fjor hadde koret til saman 26 oppdrag.

– Blir ikkje det mykje?

 – 26 er det totale antallet inkludert oppdrag med mindre grupper. 26 oppdrag med 35 ungar går jo ikkje an, så mange av dei yngste får fritak frå dei mest hektiske oppdraga, forklarar Fossland.

Koret har eksistert sidan 80-talet, som ikkje er så verst i seg sjølv, men Fossland fortel også at aktiviteten og populariteten har auka betrakteleg dei siste åra, med prosjekt som til dømes “Singing Cities” og “Friday Afternoons”. Fossland kan til og med fortelle at det no er veldig mange gutar med i koret.

Kva er årsaken til denne populariteten? Den “unike” modellen det er snakk om er ei heldig blanding av eit offentleg skuletilbod og den frivillige strukturen vi kjenner frå dei fleste kor.

– Rektor har fristilt tid slik at vi kan ha korøvingar i skuletida. Samtidig er det eit frivillig styre av foreldre som driv koret, og ungane melder seg inn og betalar kontigent, forklarar Fossland. – Slik blir terskelen for å bli med låg, sidan det er i skuletida, samtidig som koret står sjølvstendig og uavhengig av skulen, slår ho fast.

Alt dette har altså ført til at Fossland og koret kan ta turen over grensa til Sverige og Örnsköldsvik i Västernorrland 2. juni for å ta i mot den Mittnordiska Kulturprisen for born- og unge. Men kva er eigentleg dette ”Mittnordiska”, og korleis pleiar Otterøy-koret denne regionale tilknytinga?

– Eg må innrømme at det er noko vi ikkje har tenkt veldig mykje på, fortel Fossland.  – Men vi synger jo samiske sangar, som har felles kulturbakgrunn i alle tre landa, i tillegg til svenske sangar, og no jobbar vi faktisk med ein finsk korall! Det er faktisk Skandinavias første nedskrivne korall, forklarar ho. Soleis er der ei naturleg tilknyting allereie, gjennom eit sterkt mittnordisk repertoar.

– Og når vi no skal ta over prisen vonar vi å få synge minst fire sangar: Ein frå Norge, ein frå Sverige, ein finsk og ein samisk. Og etter at vi har fått denne prisen vil vi definitivt reflektere meir over vår Midt-Nordiske identitet!, seier ho spøkefullt.

– Men den modellen vi har for å ta vare på sangskatten er jo noko ein kan tenkje på i alle lokalsamfunn i Midt-Norden òg. Når ungane syng “Vem kan segla förutan vind?” så tårene trillar – det er herleg å få vere med på det!