Ung i Kor på Barne- og ungdomstinget

24. og 25. april var Ung i Kor deltakarar på Barne- og ungdomstinget til LNU på Sundvolden. Saman med andre musikkorganisasjonar sette vi mellom anna forenkling og fokus på egna lokaler for fritidsaktivitet for born og unge på agendaen.

Barne og ungdomstinget (BUT) er representantskapsmøtet til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). BUT vert gjennomført kvart år i april med både årsmøte, seminar og sosiale aktivitetar. Ung i Kor var i år representert ved styreleiar Mari Byrknes og informasjonskonsulent Olav Ø. Opsvik.

Styreleiar Mari Byrknes saman med ein av våre koristar i Norges Ungdomskor. På BUT representerte han Skeiv Ungdom.

Styreleiar Mari Byrknes saman med ein av våre koristar i Norges Ungdomskor, Åge Winje Brustad. På BUT representerte han Skeiv Ungdom.

Paraplyorganisasjonen LNU representerer 99 ulike organisasjonar som er sortert under fire kategoriar: Student og elev, Samfunnspolitiske, livssynsbaserte og Kultur, fritid og friluft. Ung i Kor høyrer naturlegvis til den siste. Med ei slik breidde av medlemsorganisasjonar vert også årsmøtet gjennomført med ei tilsvarande breidde.

Eit par døme: I tillegg til å gjere viktige vedtektsendringar for å effektivisere styrestrukturen i organisasjonen, gjekk BUT samstemt (med nokre unnatak) inn for stemmerett for 16-åringar. Unge stemmer skal høres!

I tillegg til å vere eit høve til å ta stilling til politiske spørsmål som er meir overordna vårt daglege arbeid er også Barne og ungdomstinget eit godt høve til å bli betre kjent med mange ulike og viktige barne- og ungomsorganisasjonar.

Saman med Korpsnett Norge, Ung Kirkesang, Norges Musikkorps Forbund og De unges orkesterforbund fremja Ung i Kor to resolusjonar og små, men svært betydningsfulle endringar i LNUs barne- og ungdomspolitiske program.

Resolusjonane dreia seg om forenkling av LNUs søknads- og rapporteringssystem og at LNU må gjere det enklare for medlemmar utanfor Osloområdet å delta på kurs og å dra nytte av LNUs ressursar, då særskild konseptet “Lån en LNUer”.

I det politiske programmet sørga vi for å spissa språket som dreia seg om offentlege lokaler slik at også LNU er med på kampen for egna musikklokaler til fritidsaktivitetar for born og unge, som er eit viktig satsingsområde for Norsk musikkråd og alle frivillige musikkorganisasjonar.

Ung i Kor ser fram til vidare samarbeid med LNU og dei andre medlemsorganisasjonane på musikkfeltet!

Kurs for kordirigenter i Stockholm – utvidet søknadsfrist!

Conducting 21C

Er du dirigent og på utkikk etter kurs for faglig påfyll? For tredje år på rad arrangerer Eric Ericson International Choral Centre et internasjonalt kurs for kordirigenter: CONDUCTING 21C – Musical Leadership for a New Century. Kurset vil finne sted i Stockholm 20. – 24. august, og påmeldingsfristen er nå utsatt til torsdag 30. april.

Dirigenter som André de Quadros (US), Lone Larsen (DK), samt dramapedagogen Agneta Josephson (SE) er kursledere og Voces Nordicae og Manado State University Choir fra Indonesia vil fungere som øvingskor.

Les mer om kurset på CONDUCTING 21C sin hjemmeside, og meld deg på her

Studinekoret Lady Klukk søker dirigent!

ladyklukkStudinekoret Lady Klukk er et studentkor ved Universitetet i Agder med dype røtter i Kristiansand. Vi ble stiftet 6. mars 1976 og vi går nå inn i vårt 40. år som kor, som skal feires i mars 2016.

Koret har ca 25 medlemmer i alderen 19 – 30 år og er for kvinnelige studenter ved universitetet. I tillegg til å synge, er vi også en veldig sosial gjeng som tilbyr mye moro for både medlemmer og dirigent (om ønskelig).

Den nye dirigenten må kunne forberede sanger, stemmer og forhåpentligvis lydfiler til egenøving, men etter erfaring er ikke dette noe som går utover studier, hvis du selv er student. Repertoaret vårt er en blanding av norske, svenske og engelske sanger, og vi har i senere tid begynt å innarbeide litt nyere musikk, som «Happy» av Pharrell Williams og en mash-up av «Cup song» fra Pitch Perfect og «Some Nights» av Fun. Dirigenten har mye spillerom når det kommer til repertoar, men endelig bestemmes mellom dirigenten og lederen.

Faste aktiviteter inkluderer:
– Øvelser på onsdager kl.17 – 19
– Korhelg i Trondheim i oktober
– Julekonsert
– Constitutionskonsert mars 2016 v/ jubileumsfeiring
– 17. maikonsert
– Eventuelle oppdrag

Dette er en betalt stilling med én fast utbetaling per semester.

Hvis dette høres interessant ut kan du kontakte oss på ladyklukk@ladyklukk.no eller finne oss på facebook under «Lady Klukk»

Vårkonsert med Oppsal skoles barne- og ungdomskor

11072426_1583202805298758_4817128262001521545_n“Slipp sangene fri, det er vår!” Oppsal skoles barne- og ungdomskor inviterer til vårkonsert førstkommende søndag 26. april, i Gullsmeden på Oppsal skole. Dørene åpner kl 14:15, konsertstart kl 15:00. Billetter selges ved inngangen, voksne kr 100 og barn under 16 år kommer inn gratis. Det blir selvfølgelig salg av kaker og kaffe. Vel møtt!

 

Sangerdyst 2015

Sangerdyst 2015 invitasjon_15042015-1 kopi

24. oktober 2015 går Sangerdyst 2015, Norsk Sangerforum sin åpne korkonkurranse for kor og vokalensembler, av stabelen i Stavanger. Som et ledd i samarbeidet mellom Ung i Kor og Norsk Sangerforum, er Ung i Kors medlemskor også inviterte til å delta i denne konkurransen!

Dette er Sangerdyst 2015

 • Sangerdyst 2015 er åpen for alle amatørkor og vokalgrupper i Norge
 • Ensembler som deltar må ha eksistert i minst ett år før påmeldingsfristen
 • Ensembler deltar med sine faste sangere. Det er ikke anledning til å leie inn eksterne sangere til konkurransen
 • Vokalgrupper er ensembler med minimum fire, maksimum tolv sangere
 • Unge kor og vokalgrupper er ensembler hvor ingen av sangerne har fylt 26 år konkurransedagen
 • Sangerdyst 2015 kan maksimalt ha 20 deltakende ensembler

Sangerdyst 2015 har følgende klasser

 • Åpen klasse I. Denne klassen er for ensembler som har deltatt i konkurranser tidligere, og som stiller høye krav til seg selv. I denne klassen skal ensemblet framføre et pliktnummer samt et selvvalgt stykke musikk. Det selvvalgte stykket bør representere en annen musikalsk stilart enn pliktnummeret
 • Åpen klasse II. I denne klassen er det ikke noe pliktnummer, ensemblet framfører to selvvalgte stykker musikk. Disse bør representere ulike musikalske stilarter

Påmelding, avgifter og frister

 • Påmeldingen og frist for innbetaling av påmeldingsavgift, kr 1000 per ensemble, er 15. mai 2015.
 • Påmeldingen er bindende og blir først registrert når påmeldingsavgiften er betalt inn til Norsk Sangerforum, kontonr: 6201 05 37873. Merk innbetalingen med ”Sangerdyst 2015”.
 • Frist for innbetaling av deltakeravgift er, kr 250 per sanger, er 1. september 2015. Denne datoen er også frist for å sende inn noter til den selvvalgte musikken. Notene må sendes i fire eksemplarer (originaltrykk).
 • Sangerdyst kan bli avlyst dersom det ikke er nok deltakere ved påmeldingsfristen.

Juryen

Steinar Eielsen

Steinar Eielsen (26.09.1948) har sin komposisjonsproduksjon hovedsakelig knyttet til kor. Fra midten av 70-tallet frem til 1988 var han dirigent for både mannskor, kvinnekor og blandet kor i Sandnes, hvor han er bosatt. Han har også dirigert ulike orkestre og instrumentalensembler. Kulturstipend fra Sandnes kommune og Rogaland fylke muliggjorde privatstudier o komposisjon hos Knut Nystedt, noe som har hatt mye å si for hans komposisjonsvirksomhet. Gjennom disse studiene og ved sin store produksjon av korarrangementer for alle typer kor, har han fått en inngående kjennskap til koret som musikalsk medium. Han har også gjort en rekke orkester- og instrumentalarrangementer. De fleste av Eielsens komposisjoner er bestillingsverk til ensembler rundt om i Norge.

Av hans korproduksjon er mye utgitt på ulike norske musikkforlag og han nytter sin erfaringsbakgrunn også som bidragsyter til pedagogiske lærebøker for barn og ungdom. Fra 1977 arbeidet Eielsen som produsent i Rikskonsertene, med unntak av to år som konsertleder ved Rogaland Musikkonservatorium.

Fra 1991 arbeider han som frilans musikkarbeider, hovedsakelig med komposisjons- og arrangementsbestillinger og som korinstruktør for alle typer kor. Han har hatt engasjementer ved musikkutdanningsinstitusjoner, bl.a Høgskolen i Stavanger, avdeling Kunstfag (tidligere Rogaland Musikkonservatorium) og har nå deltidsstilling som lektor ved Lundehagen vgs i Sandnes, MDD-linjen.

Jorunn Lovise Husan

Jorunn Lovise Husan (f. 1979) er utdannet sanger og sangpedagog fra Norges Musikkhøgskole, og fullførte utøvende mastergrad i 2010. Jorunn Lovise har lang og bred erfaring både som solist, ensemblesanger og dirigent. Siden 2005 har hun vært medlem i Det Norske Solistkor, hun har i en årrekke sunget i den kritikerroste vokalsekstetten PUST, og vært medlem i Oslo Kammerkor og SKRUK. Hun har dirigert flere kor og barnekor, og vært sangpedagog og assisterende dirigent i Det norske jentekor. Hun er nå kunstnerisk leder for Stavanger domkirkes pikekor, og er jevnlig solist og seminarholder.

Sigurd Engesnes

Sigurd Engesnes har utdanning fra Trøndelag musikkonservatorium i klaver og direksjon. I 1999 fullførte han hovedfag i korledelse ved Norges Musikkhøgskole. Sigurd Engesnes har en lang og bred erfaring som kordirigent, seminarholder og lærer i ensembleledelse. Til daglig jobber Sigurd i Norsk Sangerforum som organisasjonskonsulent. Han dirigerer Sangselskabet Guldbergs akademiske kor og er leder i Foreningen Norske Kordirigenter (FONOKO).

Premier

 • I hver av klassene (klasse I og klasse II) deles det ut en pengepremie på kr 5000 til det kor/vokalgruppe som oppnår høyest poengsum i klassen. I tillegg til de to pengepremiene kan juryen dele ut særskilte priser til kor/vokalgrupper, til unge kor/vokalgrupper, eller til dirigenter.
 • Uavhengig av klassene deles det ut en pengepremie på kr 2500 for beste fremføring av et sakralt stykke (gitt av Norges Kirkesangforbund).

Pliktnummer (åpen klasse I)

Steinar Eielsen: SATB, SSAA eller TTBB. Noter sendes ut 16. mai.

Hotellavtale

Radisson Blu Atlantic Hotel er vår hotellpartner. De tilbyr følgende reduserte priser: Enkeltrom kr 695 / Dobbeltrom kr 840 / Trippelrom kr 1050. Når dere booker kan dere enten ringe +47 02525 og oppgi referanse SD2015 eller benytte følgende link

Sangerfest

Sangerfest vil være en sosial møteplass på De Røde Sjøhus i Stavanger sentrum lørdag kveld, etter at konkurransen er ferdig. Vi ønsker at scenen fylles av korsang fra deltakende kor på en uformell måte. Påmeldingsavgift til sangerfesten er kr 350 per deltaker og inkluderer en herlig tapasbuffet.

Mer informasjon og påmelding

Kontakt Norsk sangerforum, Trondheimsveien 50e, 2007 KJELLER

T: 63815365, e: sangerforum@musikk.no for mer informasjon.

 

PÅMELDING HER

 

Følg også Norsk sangerforum på nettstedet http://www.sangerforum.no og på sosiale medier; Facebook, Google+, Twitter, for oppdatert informasjon om Sangerdyst 2015.

Sangerdyst arrangeres av Rogaland sangerforum i samarbeid med Norsk sangerforum, Cantando Musikkforlag og Norsk kirkesangforbund.

Skjermbilde 2015-04-16 kl. 10.39.30

 

Landsmøte 2015 på Budor gjestegård

11129771_10152658459151017_3652486230688396589_n

Defrost Youth Choir

Helgen 10. – 12. april gikk årets landsmøte i Ung i Kor av stabelen på Budor gjestegård ved Hamar. Møtet ble åpnet av gjevt besøk og imponerende opptreden fra Defrost Youth Choir og dirigent Thomas Caplin. I påsken gikk disse til topps i en internasjonal korkonkurranse i Budapest, og vi er veldig glade for å ha dem som nye medlemmer.

Nytt styre for den kommende perioden ble valgt inn i løpet av landsmøtehelgen. Leder Mari Byrknes (Vest) og nestleder Per Ivar Morken (Midt) fortsetter videre, mens ferske tilskudd er styremedlem Inga Sandve (Oslo), styremedlem Jakob Abel Hansen (Nord), styremedlem Lisa Ingdal (Midt), og styremedlem Marius Solevågseide (Oslo).

11147047_10152660369736017_8369737346550555304_n

UKO 2015 – 2017

UKO-ene 2015 – 2017 hadde også sin aller første samling denne helga. Etter et rekordhøyt antall påmeldinger til prosjektet Ung i Kor organisasjonsopplæring (UKO) har vi fått samla en fin gjeng som fikk delta på sitt aller første landsmøte. UKO-gjengen fra 2013 – 2015 hadde også sin aller siste samling på landsmøtet og kunne gi en varm velkomst til de nye. Mange gode erfaringer, nye lærdom og ikke minst mange gode venner rikere fikk de gitt staffettpinnen videre.

bilde8

Norges Ungdomskor 2015 med Marit Tøndel Bodsberg

 

På landsmøtet ble det også offisielt: den nye regionen SørØst er nå en realitet! Regionen ble stiftet på stiftelsesmøte 10. april, og består av kor og lokale sekretæriater i fylkene Østfold, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark. Musikkonsulenten i SørØst er Alvilde Riiser. Gratulerer og hurra for ny region!

Mens landsmøtet gikk sin gang hadde Norges Ungdomskor 2015 sin aller første øvingshelg på Toneheim folkehøgskole. Mye fikk de gjort på en helg, og på søndagen var det duket for den første NUK-konserten i 2015. I Hamar Domkirke presenterte koret og årets kunstneriske leder Marit Tøndel Bodsberg et utvalg av årets repertoar før sommerens turné som starter i Ungarn. Takk for en flott konsert – vi gleder oss til fortsettelsen.

Korsommerskole 2015 Ung i Kor Oslo

generalprove-12

Korsommerskolen arrangeres for 11. gang, og vi er godt i gang med planleggingen. I år blir det arrangert på Toneheim folkehøgskole, uke 33, 10. – 15. august.

Det kommer til å bli arrangert felles busstransport den 10. august fra Hotel Opera ved Oslo sentralbanestasjon.

I løpet av denne uka deltar sangerne i korworkshops med dyktige instruktører, får danset, kan bli med på SUPERKOS, og masse annet sosialt. Det hele avsluttes med en hentekonsert for foreldre, venner og familie lørdag 15. august.

Workshops
På KOS har vi 3 workshopgrupper inndelt etter alder: 11 – 12, 13 – 15 og fra 16 år og oppover.
Hver workshop har sitt eget tema, og sangerne øver frem mot fremføring på hentekonserten. Instruktørene har lang KOS-erfaring og er allsidige og profesjonelle.

Felleskor
I felleskoret øves det inn en eller to sanger som framføres på hentekonserten.

Sosialt
Kos er ikke bare pugging og utenatlæring, det er også veldig viktig å ha det gøy. På KOS kan man treffe nye (og gamle) venner, vi har grilledag med uteaktiviteter, arrangerer SUPERKOS der alle kan opptre for hverandre om de ønsker, og mye mer.

Når, hvor og hvor mye?
KOS arrangeres 10. – 15. august 2015 (uke 33).
Felles bussreise fra Oslo mandag morgen og avslutning med hentekonsert lørdag.

Sted
: Toneheim folkehøgskole, Hamar.

Deltakeravgift:
Ung i Kor-medlemmer: 2.800,-
Andre: 3.000,-
Søskenrabatt: 200,- (pr person)
Deltakeravgift inkluderer undervisning, kost og losji (dobbeltrom på internat).
Det er ikke en forutsetning å synge i kor for å delta på KOS 2015, men det er en fordel å ha sunget litt fra før.

Påmeldingsfrist 8. juni

Påmeldingsskjema KOS 2015

For spørsmål skriv til korkonsulent Veronica på oslo@ungikor.com

Masterclass i kordirigenring med Robert King

Robert King er kjent for å være en av de ledende britiske dirigenter i dag. I sin 34 år lange internasjonale karriere har han dirigert verdenskjente orkestre, kor og opera-kompanier og jobbet med et bredt repertoar. Han har jobbet I nesten alle europeiske land, i Nord- og Sør-Amerika, har over 100 cd-innspillinger på cv-en og har vunnet mange internasjonale priser. I forbindelse med International Choral Music Festival i Barcelona holder han masterclasses i kordirigering i juli 2015:

Master Class in choir conducting with Robert King
It is important that participants broaden their knowledge of what lies behind conducting a choir, as well as improving their actual technical skills. We will do lots of technical work, improving skills and actually directing the choir. We will “add value” to the course by widening the topics to include the following areas as well:

 • Choosing a good edition
 • Structuring a rehearsal
 • Gesture and communication
 • Score preparation
 • Flexibility and using ears
 • Diplomacy
 • Text and language

Kursdatoer: 7th to 12th of July 2015 – 10 to 13 h.

We will work on music in three languages: Latin, English and German, and suggest these works below (English, German & French music from five centuries):

Tallis: O nata lux de lumine
Byrd: Haec dies quam fecit  Dominus
Bach:  Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230  (from the Six Motets)
Händel: All empires upon God depend (from Belshazzar)
Bruckner: Locus iste
Stanford: Beati quorum via
Walton: Set me as a seal upon thine heart
Duruflé: Domine Jesu Christe (from Requiem)

Work will be with choir and pianist.
Classes will be in English.
On the 12th morning there will be a final concert at Sala Oriol Martorell in the Auditori of Barcelona with active students and the choir of the course.

Limited places! 

INFORMATION + REGISTRATION: http://www.fcec.cat/noticies/jorn.htm

Active student (conductor or students of conducting)
Fill in the registration form and add a short CV and recent recording and send to fcec@fcec.cat
Payment will be after confirmation.

Listener student
Fill in the registration form and add the receipt of payment and send to fcec@fcec.cat
Limited places !

Singer
Fill in the registration form and add a short CV and recent recording and send to fcec@fcec.cat

PLACE OF THE COURSE  Seminari Salesià Martí Codolar (Barcelona)

PRICE
Active student 500 €
Listener student 350 €
Singer 225 €

Price includes participation in the course and scores.

Payment by bank transfer to: Banc Sabadell, c/c: ES24-0081-0033-0900-0151-9353

Registration deadline 30th May 2015.

ACCOMMODATION
Possibility of accommodation in the same Seminar. Price: 300 €
Price includes accommodation from 6th to 12th July (6 nights) /half board (lunch) / individual room

50 INTERNATIONAL CHORAL MUSIC FESTIVAL BARCELONA
the course is part of this festival, to be held on the same dates in Barcelona. As a student of the course access to all festival concerts is free. More information:
http://www.fcec.cat/noticies/50jornades/JornadesAng.pdf

Robert King editor
Robert King has edited more than a hundred baroque and classical works. These high-quality performing editions, all available for sale, are used by choirs, soloists and orchestras, amateur and professional, across the world. Recently published by Oxford University Press are two volumes of English Church Music, containing nearly 100 of the finest examples of English sacred choral music from the last five centuries. See “Sheet Music” section for further details. http://www.robertking.eu/