Ledig stilling i Ung i Kor – Vest!

Regionskonsulent, Ung i Kor – Vest

Ung i Kor lyser herved ut en 80 % stilling som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest.

Om stillingen

Som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle arrangementer og prosjekter for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit, og du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver. Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene, i tillegg til at du samarbeider med styret og frivillige. Som regionskonsulent styrer du din egen arbeidsdag med høy grad av fleksibilitet.

Ung i Kor – Vest er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Noe av stillingen (20%) er knyttet opp til oppgaver for og i samarbeid med nasjonalleddet.

Arbeidssted er USF Verftet i Bergen, hvor vi er en del av det musikkfaglige miljøet som er samlet der.

Om søkeren

Vi ønsker søkere med musikalsk- og korfaglig kompetanse, og kjennskap til det frivillige musikkfeltet. Søkeren må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for  utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at søkeren har noe erfaring med økonomiarbeid.

Søkeren må kunne ta initiativ, jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og varierende arbeidspress må påregnes.

Det vil være mulighet for utvidelse av stillingen dersom den ansatte lykkes i å iverksette nye prosjekter og vekst i organisasjonen.

Om Ung i Kor

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor – Vest er regionledd av Ung i Kor, med ca. 70 medlemskor og 2 000 medlemmer i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.

Stillingsprosent: 80%
Tilsettelse: April 2018 eller etter avtale
Lønn: l.tr. 37-48 (361 700-423 200) etter kompetanse og ansiennitet

Søknadsfrist: 18. mars

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor – Vest, Marius Dale Romslo på 93034989 eller vest@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til aina@ungikor.no eller i papirform til:

Ung i Kor – Vest
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Dirigentsatsing blant ungdom – morgendagens kordirigenter!

Ung i Kor inviterer medlemskor til samarbeidsprosjekt om dirigentopplæring av ungdom

Medlemskor i Ung i Kor kan etter søknad motta kr. 10 000 dersom de har minimum tre deltakere i aldersgruppen 13-20 år som forplikter seg til å gjennomføre opplæringsløpet som er et samarbeid mellom koret og Ung i Kor.

Opplæring del 1 – i koret

Korets dirigent (eller en annen kompetent ressursperson) må i løpet av vårsemesteret 2018 gi minimum 10 timer med grunnopplæring i kordireksjon til de deltakerne som har forpliktet seg til å delta. Denne opplæringen skal foregå i tillegg til vanlige korøvelser og dirigenten godtgjøres ekstra for undervisningen. Dette dekkes av de tildelte 10.000. Undervisningen skal minimum komme inn på følgende:

  • Grunnleggende noteforståelse i g- og f-nøkkel og kunne gi toner på et piano
  • Enkel slagteknikk i 2-, 3- og 4-takt
  • Enkel gehørtrening (gjengi korrekte toner, enkle intervaller)
  • Grunnleggende innføring i akkorder (dur og moll)

Opplæring del 2 – Sommerdirigentkurs for ungdom

Deltakerne forplikter seg også til å delta på Ung i Kor – Vest sitt dirigentkurs for ungdom på Kongshaug musikkgymnas på Os, i Hordaland, 7.-11. august. Dirigentsommerkurset arrangeres parallelt med SommerSangUka og deltakerne vil også være med i musikkaktiviteter sammen med deltakerne derfra. Kurset og oppholdet er gratis for deltakerne, men de må selv dekke reise til kurset (eventuelt kan koret dekke dette med de tildelte midlene). Kurset følger Koralliansens studieplan for modul 1 av deres modulbaserte kurs for kordirigenter. Hovedinstruktør på kurset er Tore Kloster, som har holdt dirigentkurs for ungdom i flere år. Tore har lang og bred erfaring som kordirigent og sanger samt innenfor musikalsk arbeid med ungdom.

Korets forpliktelser

Søkerkoret forplikter seg til å forsikre seg om at del 1 av opplæringen blir gjennomført som beskrevet og å inngå bindende avtale med sine utvalgte deltakere (minimum 3) om å gjennomføre både del 1 og del 2 av kurset.

Etter endt kurs mottar deltakerne kursbevis. Kurset er godkjent som modul 1 av Koralliansens modulbaserte kurs for kordirigenter.

Søknad om å delta i prosjektet sendes på mail til vest@ungikor.no. Søknaden må inneholde:

  • Korets navn
  • Kontaktperson i koret
  • Mailadresse til kontaktpersonen
  • Dirigentens navn (fagpersonen som skal gjennomføre dirigentkurset i koret)
  • Korets kontonummer
  • Navn, adresse, fødselsdato og mailadresse til deltakerne (minimum 3 personer)

Det er begrenset antall plasser i ordningen og Ung i Kor vil prioritere søknader som gir en jevn aldersfordeling blant deltakerne.

Søknadsfrist: 19. mars 2018
Tildeling/tilbakemelding: 26. mars 2018

Halve tilskuddet utbetales ved tildeling. 2. halvdel utbetales etter at minst tre deltakere fra koret har gjennomført sommerkurset.

Arrangør av kurset er Ung i Kor – Vest. Spørsmål og henvendelser rettes til vest@ungikor.no

 

 

Er du interessert i å bli sertifisert tegnsangdirigent?

Tegnsang er en av satsingsområdene til Ung i Kor. Målet vårt er at kompetansen skal økes på landsbasis og vi ønsker på sikt å starte opp flere tegnsangkor i ulike landsdeler. Vi trenger også flere kompetente tegnsangdirigenter som kan bidra til videre spredning av metoden i sin landsdel.

En av utfordringene våre er at det finnes for få personer som sitter på kompetanse i Tegnsang, så nå går vi rett og slett i gang med sertifisering av Tegnsangdirigenter. Vi er i planleggingen av et sertifiseringskurs som vil gå over 3-4 samlinger (mest sannsynlig 2 eller 3 høsten 2018 og én lengre samling i januar 2019) . Vi samarbeider blant andre med Hørselshemmedes landsforbund og  Statped.

Er du interessert i å delta på kurset og i å bli sertifisert tegnsangdirigent? Deltakelsen vil bli finansiert av oss i Ung i Kor. Det kan være det blir snakk om en liten egenandel.

Du bør ha en ambisjon om å ville jobbe med tegnsang i fremtiden. Kanskje er du interessert i å starte opp et tegnsangkor (med hjelp fra oss) eller i at koret du allerede dirigerer blir tegnsangkor? Kanskje vil du bidra til å øke tegnsangkompetansen hos andre dirigenter på sikt?

Dersom du er interessert og ønsker mer informasjon, send en mail til tegnsang@ungikor.no eller ta en telefon til 99434047. Ansvarlig for prosjektet er Annelise Ofstad Aar.

***

“TEGNSANG  er et korprosjekt som ble startet av Ung i Kor Midt for skoler i Trondheim der det går barn med hørselstap. Ved Nyborg skole ble tegnsangkoret “Kor læne” etablert i 2000 og gjennom prosjektet “tegnsang” ble det i 2010/11 etablert ytterlige 5 tegnsangkor på fem andre barneskoler i Trondheim. For barn med hørselstap er det viktig med arenaer der de kan møtes og være sammen, oppleve mestring og å utvikle identitet. Visjonen er å videreformidle betydningen av tegnsang for å etablere en inkluderende kultur og vennskapsarena ved en skole.

Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang gir en fin mulighet for å inkludere barn med hørselstap i kor. Tegnsang kan bidra til å lette forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er koreografisk visuelt vakkert å se på for et publikum, og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi. I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng. Tegnkommunikasjon gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin og morsom måte.

Ung i Kor har som slagord ”Unge stemmer skal høres” og vår visjon er at alle barn skal ha tilgang på et kortilbud i sitt nærmiljø. Det er viktig at alle barn og unge, uansett hvilke utfordringer de har, skal kunne oppleve gleden av å synge i kor. Tegnsang er en metode som kan bidra til å øke språkforståelse for barn med ulike  språkutfordringer. I tillegg ser vi at aktiviteten tilfører mye også til barn uten hørselsnedsetting, samt bidrar til et sterkere bånd mellom barna. “

SOMMERSANGUKA 2018

 

SOMMERSANGUKA (tidl. KOS)

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst har gleden av å invitere sangere fra 11-20 år til Sommersanguka 2018.

Sommersanguka arrangeres i 2018 for 14.gang

I år arrangeres det på Toneheim folkehøgskole i UKE 26, 25.-30. juni.

Det kommer til å bli arrangert felles busstransport den 25. juni fra Hotel Opera ved Oslo sentralbanestasjon.
I løpet av Sommersanguka deltar sangerne på workshops med dyktige sanginstruktører. De får undervisning i musikkteori i smågrupper i tillegg til masse annet sosialt. Det hele avsluttes med en konsert for foreldre, venner og familie lørdag 30. juni.
I år har vi erstattet dans med  musikkrelaterte valgfag.

WORKSHOPS
På Sommersanguka har vi 3 workshopgrupper inndelt etter alder: 11-12, 13-15 og fra 16 år og oppover. Hver workshop har 2-3 sanger som øves på frem mot fremføring på konserten.

Som alltid har vi med oss et stjernelag med allsidige og profesjonelle folk, disse annonseres fortløpende.

FELLESKOR
I felleskoret øves det inn to sanger som framføres på avslutningskonserten.

RYTMELÆRE OG HØRELÆRE
Det vil bli gruppeundervisning i de forskjellige teorifagene for deltagerne. Heller ikke her er det krav til forkunnskaper.

VALGFAG
For første gang skal vi ha valgfag på Sommersanguka, hvor alle deltagerne får mulighet til å fordype seg i et tema. Mer informasjon kommer om de ulike tilbudene.

SOSIALT

Sommersanguka er ikke bare pugging og utenatlæring, det er også veldig viktig å ha det gøy. På Sommersanguka kan man treffe nye (og gamle) venner, vi har grilldag med uteaktiviteter, arrangerer ”SUPERKOS”,  en konsert hvor alle deltagerne kan opptre for hverandre (om de ønsker) med påfølgende disco.

NÅR, HVOR OG HVOR MYE?

Sommersanguka arrangeres 25.-30. juni 2018 (UKE 26).
Felles bussreise fra Oslo mandag morgen og avslutning med hentekonsert lørdag hvor deltagerne selv sørger for hjemreisen.

STED: Toneheim Folkehøgskole, Hamar.

DELTAGERAVGIFT:Ung i Kor-medlemmer: 3.000,-
Andre: 3.200,-
Søskenrabatt: 200,- (pr person)
Deltakeravgift inkluderer undervisning, kost og losji (dobbeltrom på internat).
Det er ikke en forutsetning å synge i kor for å delta på Sommersanguka, men en fordel å ha sunget litt fra før.

Påmeldingsfrist fredag 20. april HER

For spørsmål kontakt  Veronica på sorost@ungikor.no  tlf. 22 00 56 76

SommerSangUka Vest 2018

Ung i Kor – Vest inviterer for 10. gang til SommerSangUka. Sommerens høydepunkt er på Kongshaug musikkgymnas 7.-11. august 2018. SommerSangUka er sommerkurset for deg som elsker å synge!

Gjennom fem intense dager jobber vi med mange ulike sjangre og musikalske uttrykk med fokus på stemme, musikalitet og musikkformidling. Vi skal synge sammen i store og små grupper med god oppfølging fra våre fantastiske instruktører.

Deler av SommerSangUka blir aldersdelt der de ulike aldersgruppene jobber med ulike låter og ulike instruktører. Nytt i år er at deltakere født i 2003 eller tidligere kan velge å delta i vokalensemblet som fokuserer på a capella musikk og har en noe høyere vanskelighetsgrad enn resten av kurset (god korerfaring og noe notekunnskaper er nødvendig. Vokalensemblet gjennomføres med forbehold om nok deltakere).

Instruktører på SommerSangUka 2018 blir Åshild Eriksen og Ingrid Danbolt som vi kjenner godt fra tidligere SommerSangUker.I tillegg har vi med oss Yvonne Algrøy på Regi! Vi har også med oss Tore Kloster som skal lede dirigentkurset for ungdom.

SommerSangUka 2018 er for alle født i 1999-2007
SommerSangUka 2018 starter 7. august kl.14 og avsluttes med konsert 11. august kl.14
SommerSangUka 2018 koster kr. 2500,-, de som får plass på dirigentkurset får redusert pris. Her er det 10 plasser.
SommerSangUka 2017 er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat i 2-3 mannsrom
Påmeldingsfrist for SommerSangUka 2018 er 15.juni 2018
Arrangør av SommerSangUka 2018 er Ung i Kor – Vest

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Årets barnekordirigent 2017

 

 

Prisen til Årets barnekordirigent for 2017 blir tildelt Tone Wik, med fylgjande grunngjeving.

“Gjennom å i over to tiår ha arbeidd med å gje unge jenter ei god songskolering og store musikalske opplevingar, ved sida av eigen songkarriere, er ho eit godt føredøme ikkje berre for sine eigne songarar, men også for andre norske musikarar.”

Ung i Kor har gleda av å gje prisen for Årets barnekordirigent for 2017 til Tone Wik, som i over 20 år har vore “meir enn ein dirigent” for Steinerskolens jentekor.

Wik er utdanna songar frå Noregs Musikkhøgskule og Konservatoriet i Haag, og har i tillegg til det utøvande arbeidet vore leiar av Steinerskolens jentekor, som ho sjølv grunnla i 1996. Under hennar leiing har koret sidan då vore ein stad der hundrevis av songglade jenter har fått lære seg å syngje på eit høgt nivå. Wik har sjølv i høg grad arrangert og tilpassa eit variert repertoar, og lagt opp til at koret også får mange høve til å samarbeide med profesjonelle aktørar.

Mellom dei mange musikalske høgdepunkta kan ein lyfte fram konsertreiser i Europa, prestisjeoppdrag som medverknad på Fredspriskonserten og på Barnas konsertserie på Oslo konserthus, samt fleire plateutgjevingar, mellom anna medverknad på platene “Pulverheksas jul” (med Maj Britt Andersen, mellom andre), og “Banjo på badet” (med Rasmus og verdens beste band), som begge har vorte nominerte til Spellemann-prisen.

I nominasjonen til prisen blir det framheva at Wik under åra har vore “meir enn ein dirigent” for jentene i koret, og at ho i tillegg både skapar eit lekent og omsorgsfullt arbeidsmiljø, samstundes som ho er eit godt førebilete for songarane gjennom sin profesjonalitet og store kunnskap.

Me på Ung i Kor gratulerer Tone Wik til prisen!

 

DIRIGENTKONFERANSE, ORGANISASJONSMØTE OG DIRIGERINGSKURS I STJØRDAL 2018

Helg i midten av januar kan i Ung i Kor si verd berre tyde ein ting: samling på Stjørdal! Under helga 12.-14. januar samla me både tillitsvalde og tilsette frå heile landet, til møte, kurs, og til mange gode samtalar om kor og musikk.

Etter å på torsdagkvelden den 11. ha tjuvstarta med førebuande møte i organisasjonen, byrja det store programmet på fredag føremiddag. I samarbeid med resten av Koralliansen vart det arrangert ein dirigeringskonferanse, der me hadde innlegg frå både høgare musikkutdanning, kulturskuler, kyrkje, og andre aktørar.

Rektor Peter Tornqust frå Noregs musikkhøgskule lyfte fram langtidsperspektivet på dirigentopplæring. Ein nyutdanna dirigent frå ei musikkutdanning i Noreg vil sannsynleg kunne vere yrkesaktiv i 50-60 år framover, samstundes plar ein seie at halveringstida for kunnskap berre er 5 år. Korleis kan ein møte denne utfordringa både i utdanninga og vidare i yrkeslivet? Tornquist presenterte både interessante spørsmål og innspel kring dette, som vart noko av eit tema for dagen. Frå høgare utdanning kom også Morten Wensberg frå Universitetet i Stavanger. Han presenterte deira satsing på digitale dirigentstudiar, noko som gav eit lærerikt døme på korleis det kan vere mogeleg å organisere dirigeringsutdanning på ulike nivå i framtida. Sidan dette så langt mest har vore retta mot orkesterdirigentar ynskte han også at kor-Norge no skulle ta del i diskusjonen om korleis dette bør leggjast opp for å høve morgondagens kordirigentar. Mellom andre interessante innlegg under dagen kan ein nemne både innspel frå kulturskulesektoren og Den norske kyrkja, om tilhøva for dirigenter i den typen av arbeidsplassar.

Rektor Peter Tornquist frå Noregs Musikkhøgskule held innlegg.

Eit svært spanande innlegg kom frå dirigent Dag Jansson, som fortalde om eit prosjekt der han freistar å kartleggje korleis kordirigent-Noreg faktisk ser ut. Kor mange dirigentar finst det? Kor mange kor dirigerer dei kvar? Kor gamle er dei – og kva type bakgrunn og utdanning har dei? Han presenterte nokre preliminære resultat, og for oss som var til stades var dette kunnskap som mange ynskte å få meir av. Å kunne arbeide med å styrke norske kordirigentar krev faktisk at ein veit kven og kvar dei er, så arbeidet til Jansson vil på den måten kunne gje eit utruleg viktig kunnskapsgrunnlag til debatten framover.

På ettermiddagen vart det ein sams diskusjon i salen om framtida til feltet, og mykje av samtalen bar preg av optimisme og samarbeidsvilje, noko me trur vil bli svært viktig for det arbeidet me må gjere vidare. Me var svært nøgde med utfallet av konferansen, og ser fram til fleire spanande møte med dei andre i Koralliansen.

På fredag ettemiddag byrja også dei ulike kursa for dirigentar på ulike nivå. 2018 gjennomførte me fire kurs, som vart arrangert av tre ulike organisasjonar. FONOKO heldt i nybyrjarkurset “Lær å dirigere på 1-2-3”, med instruktøren Bjørn Sigurd Skjelbred, Ung Kirkesang hadde kurset “Sangteknikk i barne- og ungdomskoret” med Randi Clausen Aarflot og Åshild Kyvik Bauge, og me Ung i Kor hadde kursa “Rytmisk musikk i ungdomskor” med systrene Anine Kruse Skatrud og Benedikte Kruse, og “Tegnsang” med Ellen Lundereng og Turid Skei. Eit breitt tilbod for alle som har lyst å lære seg meir om barne- og ungdomskorverksemd! Særskilt spanande var det å for fyrste gong ha kurs i teiknsong, som er eit pilotprosjekt, med ein morosam kombinasjon av song og gestikk. For oss var det også artig å sjå våre eigne UKO-studenter (Ung i Kors kurs i organisasjonsopplæring) få prøve seg fram og smake på dei ulike kursa!

Frå kurset “Sangteknikk i barne- og ungdomskoret”. Bilete frå Ung Kirkesang.

Som avslutting på kvelden var me alle saman på konsert! Anine og Benedikte er jo også ein del av den framståande vokalgruppa Pitsj, som dei hadde med seg opp til Stjørdal. I storsalen på Kimen kulturhus hadde dei så ein herleg konsert med både deira stilige arrangement av norske pop-klassikarar, og eigne vakre, nyskrivne songar. Dette var ein fin inspirasjon for oss alle som erinteresserte av vokalmusikk av ulike slag.

På laurdag heldt kursverksemda fram. Under tida hadde me regionssamlingar, styre, tilsette og sentralorganisasjonen. Me er alle saman svært motiverte for å ordne eit godt opplegg for barn og unge over heile landet i 2018! Under dagen fekk me også vitjing frå utlandet. Våre systerorganisasjonar UngiKör (Sverige) og Syng (Danmark) hadde sendt representantar, som heldt presentasjonar om deira ulike opplegg og aktivitetar. Her trur me at det finst mykje å vinne på godt utbytte av informasjon og samarbeidsvilje over grensene, og me både trur og vonar at me skal kunne finne på spanande ting saman i framtida. Finalen på laurdagkvelden var så festmiddag på hotellet, med talar, presentasjonar og ikkje minst korsong saman – det meiner me må høyre til på slike kveldar.

Vitjing frå vår danske systerorganisasjon Syng.

Sundag var avsluttingsdag for helga, og etter ein siste sams lunsj på hotellet for me alle i kvar si retning, med ny kunnskap og inspirasjon for nok eit godt korår. Om det blir samlingshelg i Stjørdal også neste år, lurer du kanskje på no? Sjølvsagt! 11.-13. januar 2019 er allereie sett av til fleire møte, kurs, og interessant og hyggjeleg opplegg for dirigentar på ulike nivå. Du kan berre setje av dagane, for kva skulle du elles finne på den helga i januar?

Greier du ikkje heilt å halde deg eit heilt år? I så fall vil me også allereie no tipse om at vår samarbeidsorganisasjon FONOKO arrangerer ein nordisk dirigentkonferanse i Trondheim 5.-7. oktober 2018, med konsertar, kortkurs og spanande arbeidsverkstader. Dette kan alle kor- og dirigeringsinteresserte berre glede seg til.

Med dette vil me takke alle samarbeidspartnarar, hotell og Kimen kulturhus for ei flott helg – me ser dykk neste år!

 

Gler du deg òg til neste år?

Årsmøte Ung i Kor – Vest

Oppdatert 13.03.2018: Saksliste/-papirer er tilgjengelig her! (klikk her)

Innkalling

Ung i Kor – Vests medlemskor kalles herved inn til årsmøte 21. april 2018. Vi oppfordrer flest mulig medlemskor til å stille på årsmøtet for å påvirke organisasjonens videre utvikling.

Tid: 21.04.2018 kl. 10.30-12.30
Sted: Varen, Randaberg Kulturscene, på Randaberg, utenfor Stavanger. Adr: Torvmyrveien 22

Årsmøtet arrangeres parallelt med korprosjekt med The Brazz Brothers.

Frister
21.02.2018 Frist for å melde saker til styret som foreslås behandles på årsmøtet. Saker meldes til vest@ungikor.no
24.03.2018 Frist for å sende saksliste og saksdokumenter til medlemmene. Dokumentene gjøres tilgjengelig på ungikor.no/vest

Denne innkallingen er sendt til medlemmene 19.01.2018 i tråd med vedtektene.

Årsmøtet skal behandle disse sakene:
 Godkjenning av eventuelle fullmakter.
 Godkjenning av innkalling og saksliste.
 Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere.
 Årsmelding fra de to foregående årene.
 Revidert regnskap fra de to foregående årene.
 Handlingsplan for de to kommende årene.
 Budsjett og medlemskontingent for de to kommende årene.
 Saker foreslått av styret eller medlemskor.
 Valg av styre og valgkomité.

Valg
Innspill til valgkomitéen kan sendes til mari.byrknes@gmail.com

Påmelding
Det er ikke krav om påmelding til årsmøtet, men gi gjerne beskjed om du kommer og hvilket kor du kommer fra til vest@ungikor.no på forhånd så vi vet hvor mange vi blir.

Spørsmål om årsmøtet kan sendes til vest@ungikor.no

Vel møtt til Ung i Kor – Vests årsmøte!

The Brazz Brothers til Rogaland

Ung i Kor – Vest inviterer til storkonsert med The Brazz Brothers og barne-/ungdomskor i Stavangerområdet 21. april 2018. Vil dere være med i koret?

OPPDATERT: PROSJEKTET SKAL VÆRE I VAREN PÅ RANDABERG

The Brazz Brothers er en inspirerende gjeng med seks utrolig dyktige musikere. De er enormt aktive og produktive med 20 plateproduksjoner bak seg, over 3500 konserter over hele verden og utallige prosjekter, workshops og samarbeid med orkester, kor og korps. “The Brazz Brothers er en kollektiv tilstand mer enn det er et band. Ved å nærme seg musikkens opphav og gå tilbake til et punkt før den vestlige kunstmusikken, har de definert sitt eget frigjøringsprosjekt. En musikalsk tilnærming hvor de jakter på det menneskelige fellesspråket som lever i musikken. I The Brazz Brothers bor nemlig en permanent sult og en uslokkelig tørst etter nye groover og uhørte klangfarger.”

JAN MAGNE FØRDE, trompet/ flygelhorn.
KÅRE NYMARK jr. trompet/flygelhorn.
RUNAR TAFJORD, horn.
HELGE FØRDE, trombone.
STEIN ERIK TAFJORD, tuba.
KENNETH EKORNES, trommer.

Vil koret ditt være med i prosjektet?

Vi søker nå barnekor som vil være med i prosjektet. Vi ønsker å tilrettelegge for at et stort aldersspenn skal kunne delta i prosjektet og ser for oss at vi vil dele koret inn i en eldste gruppe (ca. 7.-10. klasse) og en yngste gruppe (ca. 3.-6. klasse). Disse vil gjøre noen sanger hver for seg og noen samlet. Vi vil ta endelig stilling til dette og fordeling av sanger når vi ser hvordan den faktiske aldersfordelingen blant de påmeldte er. Repertoar vil gjøres tilgjengelig i løpet av januar. Korene forbereder seg selv til prosjektet og første fellesøvelse blir dagen før konserten.

Oppdatert 17.01: Utdrag av sangene kan du se her. Noter og demofiler blir sendt digitalt til de påmeldte ved påmelding.

Foreløpig timeplan (med forbehold om endringer)
Fredag 20. april kl. 17-20 (fellesøvelse med pianist)
Lørdag 21. april kl. 10-18 (konsert kl. 17)

Påmelding

Påmeldingsfrist er 04. mars 2018. Det blir en egenandel på 150 kroner per sanger. Det er mulig for korene å justere antall deltakere fram til 9. april. Egenandelen faktureres i april. Bindende påmelding til vest@ungikor.no

Vil du vite mer? Eller har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Ung i Kor – Vest på vest@ungikor.no om du lurer på noe

Årsmøte

Parallelt med prosjektet vil Ung i Kor – Vest gjennomføre sitt årsmøte. Representanter fra de deltakende korene i prosjektet oppfordres til å delta på årsmøtet. Mer informasjon om årsmøtet finner du her.

1 2 3 16