Barne- og ungdomskorstevne – Stjørdal 16.-18. mars 2018

I 2018 ble korstevnet holdt på Stjørdal, Trøndelags navle, arrangert av Korintern.

Om fjorårets korstevne: 

22. – 23. april arrangerte Frosta skolekor barne- og ungdomsskorstevne. I Nord-Trøndelag har det i 30 år vært en tradisjon å arrangere slike stevner på våren. Nytt i fjor var at det ble sendt ut invitasjoner til alle medlemskor i Ung i kor Midt. Så for andre år på rad var kor fra hele Trøndelag samlet. 14 kor fra 9 ulike steder i Trøndelag deltok på stevnet denne helga.

Stevnet ble åpnet av ordføreren på Frosta. I åpningstalen oppfordret hun blant annet de ca 150 sangerne til å bli kjent med minst to nye personer, noe mange av sangerne tok på alvor. Etter åpningen ble sangerne delt i tre grupper fordelt etter alder, for nå var det tid for korverksted. Instruktører var leid inn, og sangerne sang og øvde i to bolker. Lørdag ettermiddag ble det holdt en spontan konsert, der de fikk vise for hverandre hva de hadde øvd på i løpet av dagen.

Lørdag kveld ble det arrangert diskotek m/utdeling av 5-årsmedaljer, et høydepunkt for mange.

Søndag morgen kom ca 50 aspiranter for å delta på et eget korverksted, samt festkonserten.

Søndag ettermiddag var det tid for den store finalen, festkonsert i Magnushallen på Frosta. Korene framførte særnumrene de hadde øvd inn, før ca 200 sangere avsluttet stevnet med MOT-sangen.

Tilbakemeldingene fra deltakerkorene har vært gode, og arrangøren sitter også igjen med en følelse av et vellykket stevne.

Fra Korstevnet i Skogn 2016:

korverksted småtrinnkorverksted mellomtrinn

storkorintern på festkonsertenvivace

skogn b&u korskofri skole!

felleskoret på festkonsertenstevnemedalje 2016